Kycklingar

Bättre skydd för djur i livsmedels­industrin i Sydostasien

Blogg

Skrivet av

Skydd för kycklingar och vattenlevande djur som räkor. Djurskydds­forskning och starkare djurskyddslagar. Tack vare det stöd vi får, kan vi med vårt program Investing in Others stödja organisationer i Sydostasien som förbättrar djurens situation i livsmedels­industrin.

Under 2022 delade vi ut upp till motsvarande cirka 800 000 kronor till åtta organisationer i Thailand, Filippinerna, Bali, Vietnam och Indonesien. Vår medarbetare Kimber Leblicq har besökt Filippinerna för att på plats studera förbättringarna vi bidrar till hos två av våra partners. Här är hennes berättelse.

Uppfödning av räkor

Först besökte jag Tambuyog Development Center, som arbetar med ansvarsfull uppfödning av vattenlevande djur i Filippinerna. Centret håller nu med hjälp av oss på med en studie för att utveckla metoder för djurvänligare uppfödning av räkor. Tanken är att det här pionjärarbetet ska bidra till de första nationella riktlinjerna för att förbättra djurvälfärden för räkor och andra kräftdjur.

Forskningen om räkors välfärd är mycket begränsad. Anläggningar för räkuppfödning finns runt om i världen, men det finns lite kunskap om deras lidande och välfärd i anläggningarna. Tyvärr har undersökningen i Tambuyog blivit försenad, på grund av en förlängd regnperiod orsakad av klimat­förändringar och ett sjukdomsutbrott på en närliggande anläggning. Men det finns en fast beslutsamhet att fortsätta att undersöka vilka effekter nuvarande uppfödningsmetoder och anläggningar har på räkornas mentala och fysiska hälsa.

Centrets studie kommer att prova att förbättra räkornas välfärd genom att låta dem få bete sig naturligt, utesluta plågsamma uppfödningsmetoder, minska trängseln och skapa en mer stimulerande miljö.  

Jake Piscano, som är räkbiolog på Tambuyog Development Center, säger:

”Räkor reagerar på bra omvårdnad. De parar sig när de har färskt vatten. När du ger dem bra mat växer de bättre på kortare tid. När de är friska lyser deras ögon på natten som stjärnor på botten av dammen”.

PAWS:s program för kycklingar

Sedan träffade jag Philippine Animal Welfare Society (PAWS), en organisation som från början skapades för att skydda sällskapsdjur från att bli slaktade. Tack vare stödet från oss har de nu också börjat jobba med djur i livsmedelsindustrin.

De har utvecklat ett program för kycklingvälfärd. Det består av olika krav som ska uppfyllas för att märkbart förbättra livskvalitén för kycklingar i livsmedelsindustrin. PAWS har tillsammans med filippinska universitetet Los Banos byggt en provanläggning för uppfödning av kycklingar.

Där jämförs traditionell kycklinguppfödning med metoder för bättre djurvälfärd. Målet är att den här forskningen ska visa hur bättre djurvälfärd kan användas i kycklinguppfödningen i Sydostasien utan ökade produktionskostnader. PAWS utvecklar utbildningsprogram för att hjälpa bönder att gå över till djurvänligare metoder.

Anna Cabrera, PAWS:s verkställande direktör, säger:

”Det är så sorgligt att de kallar kycklingarna ’broilers’, och inte kycklingar. Som om de vore saker. Och att de har så korta liv och berövas sina grundläggande behov. För att förbättringarna av djurens välfärd ska få stor inverkan ville vi påverka många djur. Det är därför vi fokuserar på kycklingar”.

Tillsammans skapar vi en djurvänligare värld

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurs lidande både i Sverige och andra länder. Vårt arbete handlar särskilt om att hjälpa djuren i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer.

Vi stödjer insatser på plats runt om i världen för att hjälpa utsatta djur. Som djurvänliga reservat för björnar, elefanter, valar och delfiner. Vi har kontakter med många samarbetspartner, FN, EU, olika länders regeringar och företag.

Våra insatser för djuren hade inte varit möjliga utan gåvorna från våra supportrar. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection.