Björn hålls i fångenskap för att tappas på galla

Björnar från gallfabriker räddas till bättre liv

Blogg

Skrivet av

Flera björnar har räddats från gallfabriker i Vietnam och tagits till reservat där de kan leva bra liv. Det är ett resultat av vårt arbete med att mikrochippa och övervaka björnar. Detta skulle inte vara möjligt utan vårt samarbete med regeringen och lokala organisationer eller utan stöd från djurvänner som du.  

​Totalt har 28 björnar flyttat till reservat under 2020. Sju björnar räddades från Binh Duong-provinsen och flyttades till ett reservat i november. Dessutom överfördes sex björnar i oktober och ytterligare två överfördes tisdagen den 3 november förra året i Phu Tho-provinsen. 

Björn räddad från gallfabrik

Dramatisk minskning av björngalla i Vietnam och Sydkorea   

Antalet björnar i fångenskap i Vietnam har minskat från 4 300 år 2005 till knappt 400 idag - en minskning med 90 %.  

Vi har skyddat världens björnar i över 20 år. I Vietnam har vi arbetat för att stoppa de grymma gallfabrikerna och björnarnas lidande i fångenskap. Regeringen förbjöd gallfabriker och utvinning i Vietnam år 2005, efter påtryckningar från oss och andra organisationer. Det finns dock ett lagligt kryphål som gör det möjligt för ägarna att behålla de björnar som redan fanns i fabrikerna då lagen instiftades, vilket innebär att gallutvinningen fortsätter. Det betyder även att den kommer att ta slut för gott så småningom.  

Sedan lagen trädde i kraft har vi arbetat med regeringen för att registrera och mikrochippa alla björnar som lever på gallfabrikerna och övervaka dem med inspektioner. Detta för att säkerställa att inga nya björnar tas till fånga till gallindustrin. Alla björnar vi hittar som saknar registreringspapper eller mikrochip konfiskeras. De tas sedan till ett statligt räddningscenter eller en frivilligorganisations reservat.  

I samarbete med Education for Nature Vietnam (ENV) förespråkar vi ett starkare rättsskydd, som att se till att uppfödning endast sker för bevarandeändamål. Vi ökar också allmänhetens medvetenhet och förändrar beteenden.    

Tack vare alla givare, vårt samarbete med regeringen, tillsynsmyndigheterna och våra lokala samarbetsorganisationer ser vi att slutet på detta hemska djurplågeri äntligen är nära.     

Björn räddad från gallfabrik

Framgång i Sydkorea   

En liknande utveckling har skett i Sydkorea, där vi har samarbetat med vår lokala partnerorganisation Green Korea United (GKU) sedan 2003 för att stänga alla gallfabriker. Cirka 425 björnar finns på fabriker idag jämfört med över 1 400 i mitten av 2000-talet – det är en minskning med 70 %.   

När vi först började arbeta med GKU fick vi människor, företag, myndigheter och organisationer att stödja en strategi för att få stopp på landets gallfabriker. Arbetet resulterade i ett avtal 2014 mellan regeringen och björnuppfödarnas branschorganisation som uppmanade fabriksägarna att sterilisera sina björnar för att få stopp på uppfödningen av fler björnar till fabrikerna.   

År 2017 hade 976 gallbjörnar steriliserats av den sydkoreanska regeringen. Det frivilliga steriliseringsprogrammet, i kombination med övervakning och insatser för att få ägare att följa avtalet, innebär att inga kommande generationer av björnar ska hamna på gallfabrikerna.  

Eftersom steriliseringsprogrammet är frivilligt och det fortfarande är lagligt att föda upp och slakta björnar för deras galla och gallblåsor när de når 10 års ålder, måste vårt arbete fortsätta för att förhindra en ökning av handeln med björngalla. Vi samarbetar med regeringen för att förbättra övervakningen och öka straffen för olaglig uppfödning, för att  inga nya björnar ska komma in i gallindustrin.    

Björn räddad från gallfabrik

Vad är björngallsindustrin?  

Björngalla används ofta i traditionell medicin i Vietnam. Björnarna hålls i fångenskap på gårdar, där deras galla tas från buken. Dessa björnar har olagligt tagits från naturen, de flesta när de bara var små björnungar.  

 Deras galla extraheras smärtsamt för att säljas till konsumenter i Vietnam och andra delar av Asien.   

Vad är mikrochips och hur hjälper det björnar?  

Vi har mikrochippat björnar fångade i björngallindustrin. Microchipping är ett sätt att spåra och övervaka björnarna. Det betyder att björnägarna måste följa lagar som kontrollerar gallproduktionen.  

Mikrochippning gör att vietnamesiska myndigheter kan övervaka antalet djur som hålls på gårdarna. Om tjänstemän hittar en ochippad björn är det troligt att den har tagits olagligt. Då kan vi ta dessa björnar till reservat där de kan återhämta sig och leva ett bra liv. Genom att se till att inga nya björnar tvingas in i gallfabriker sätter vi stopp för björngallindustrin för gott.    

Skriv till oss om du har frågor om ditt månadsgivande, vill ändra adress eller annat.