Grisar njuter av frisk luft

Grisar i Brasilien och Nya Zeeland får bättre liv 

Nyheter

Vi är mycket glada över att kunna dela med oss av två framgångar i Brasilien, där företagen Carrefour och GPA förbättrar livet för grisar. Samt en framgång i Nya Zeeland. 

Brasiliens största återförsäljare tar bort burarna  

Efter över två års intensivt arbete har den största återförsäljaren i Brasilien, Carrefour, lovat bättre välfärd för grisar. Carrefour är Brasiliens ledande återförsäljare av livsmedel i över 150 städer, utspritt över alla 26 brasilianska delstater och i huvudstaden.   

Åtagandet från Carrefour kom efter flera samtal med oss. I november 2018 lämnade vi in en namninsamling med 92 000 underskrifter och bad dem att förbinda sig till högre grisvälfärd. Sedan dess har vi pressat dem offentligt, visat fördelar med att införa våra förslag och tillhandahållit tekniskt stöd för dem att gå vidare. Vi inser att det tog ”lång” tid men det är förståeligt med tanke på att Brasilien är ett stort land med enorma ekonomiska och kulturella skillnader.  

Grisar njuter av frisk luft

Åtagandet från Carrefour gäller deras eget märke, som innefattar nästan 74 % av den totala mängden griskött de säljer.  

De lovar:  

  • Att alla dräktiga suggor ska få leva i grupper med varandra, burarna ska bort  
  • Att kirurgisk kastrering ersätts med kastrering via en spruta   
  • Tänder kommer inte längre att klippas eller slipas, förutom i nödfall    
  • Grisarna kommer att få halm att böka i och sova på   

Vi har nu även inlett samtal med Carrefour i Afrika. Det är ett stort och viktigt steg i rätt riktning.  

Grisar njuter av frisk luft

Sydamerikanska GPA förbättrar djurvälfärd  

Efter våra påtryckningar kommer även den stora sydamerikanska återförsäljaren Grupo Pão de Açúcar (GPA) att engagera sig för grisvälfärd genom att implementera en policy.  

GPA har stort inflytande hos producenter inom den sydamerikanska livsmedelsindustrin med tusentals butiker i alla regioner i Brasilien. Efter många möten och diskussioner gick GPA med på ett bredare och bättre engagemang för grisar i Brasilien.  

Grisar njuter av frisk luft

Detta innebär åtagandet    

GPA kommer att engagera och utveckla djurvälfärd med sina leverantörer, övervaka processer och metoder samt kommunicera för en mer medveten konsumtion. Deras åtagande inkluderar:  

  • Att gå över från burar för suggor till grupphållning  
  • Avskaffa kirurgisk kastrering, som ersätts med vaccinkastrering   
  • Tandklippning eller slipning kommer bara att förekomma i extrema fall   
  • Grisarna får halm, för att stimulera deras normala och utforskande beteende och undvika stress
  • Övervaka användningen av antibiotika     

Tack till den medvetna konsumenten  

Det åtagande som GPA undertecknat förstärker behovet av att omvandla det globala livsmedelssystemet. Efterfrågan på god välfärdspraxis växer över hela världen.

Den medvetna konsumenten är en viktig del för förändring i vårt samhälle, genom sina val. Stora företag har makten att förändra livet för miljontals grisar som föds upp årligen genom förändringar i sina riktlinjer.  

Grisar njuter av frisk luft

Detta åtagande kommer utan tvekan att ha en stor inverkan på många grisars välfärd. Vi hoppas att det inspirerar andra återförsäljare och producenter att följa efter och förändra livet för miljontals grisar som föds upp i Brasilien.  

Även Nya Zeeland blir livet bättre för grisar, detta genom att förbjuda burar för suggor. Det gäller de burar som används när suggan har kultingar. Det är ett beslut av ministern för djurvälfärd, vilket betyder att det kommer att gälla för alla grisar i hela landet.   

Grisar njuter av frisk luft

Vad måste göras  

Globalt kräver World Animal Protection att burar och undermåliga miljöer ska upphöra. Grisar måste få leva i sociala grupper med tillräckligt med utrymme och möjlighet att bete sig naturligt.  

Vi samarbetar med uppfödare för att förbättra grisarnas liv och uppmanar stormarknader att bara köpa kött ftån leverantörer med högre djurvälfärd. 

Grisar njuter av frisk luft

Vi samlar information om hur industriell uppfödning inte bara skadar grisar utan också vår miljö och vår hälsa, och vi tar itu med det finansiella systemet som gör det möjligt för denna farliga och grymma industri att blomstra. 

Läs mer..