Pangolins are now considered the most heavily-trafficked animal in the world.

Sprid filmen ”Horrors of the Wildlife Trade” inför G20:s möte

Nyheter

I helgen träffas världens rikaste länder i G20-gruppen i Italien. World Animal Protection uppmanar G20 att då ställa sig bakom ett globalt förbud mot handeln med vilda djur. Du kan bidra till ett förbud genom att sprida vår nya film ”Horrors ot the Wildlife Trade”.

Lina Dahl, kampanjansvarig I World Animal Protection Sverige, säger:

”Handeln med vilda djur skadar både djurs och människor hälsa och är en högriskfaktor för att en ny dödlig pandemi ska spridas över världen. Nu måste G20 ta sitt ansvar för att stoppa det här hälsofarliga djurutnyttjandet. Kommentera gärna vår nya film ”Horrors of the Wildlife Trade” och dela den på sociala medier för att visa G20 att det nu är bråttom med ett förbud.”

Varning: starka bilder

Storindustri

Världshandeln med vilda djur och växter är i dag en storindustri, som årligen beräknas omsätta uppåt 200 miljarder kronor och drabbar miljontals djur. Exempel på djur som ofta utnyttjas i den här grymma verksamheten är fåglar, ormar, ödlor, sköldpaddor, elefanter, noshörningar, tigrar, björnar och myrkottar.

A pangolin in a cage.

Det finns en stor efterfrågan på vilda djur som sällskapsdjur och som underhållning i turistbranschen. Det är också vanligt att vilda djur dödas eller hålls i fångenskap för att användas som lyxprodukter eller inom traditionell medicin. Många slaktas dessutom för att bli matvaror. Stora marknader för djurhandeln finns i USA, Kina, Australien och Storbritannien. Sydafrika och Brasilien utmärker sig som ledande exportländer.

Lina Dahl säger:

”Vilda djur reduceras cyniskt till handelsvaror, i stället för att bli respekterade som unika individer och få utlopp för sina naturliga beteenden i frihet. Djuren utsätts hela tiden för lidande i den här handelskedjan: från att de tas tillfånga i sina naturliga livsmiljöer och samlas ihop i trånga utrymmen, tills de säljs på marknadsplatser eller transporteras till ägare över hela världen.”

A pangolin in a cage.

Brutalt utnyttjande

Ett tydligt tecken på vilket lidande det innebär för vilda djur att tvingas att bli sällskapsdjur, är att de flesta av de ormar, ödlor och sköldpaddor som hålls som husdjur dör inom bara ett år. Många av dem dör innan de ens kommit fram till ägaren. Ofta flygs de till länder som ligger långt ifrån de livsmiljöer de är anpassade till.

A pangolin in a cage.

Uttrar fångas in från det vilda och säljs som husdjur

Många vilda djur tvingas att underhålla turister. För att djuren ska kunna kontrolleras har de utsatts för hård träning och ren misshandel. Ungar kan tas från sin mamma när de är mycket små och bli slagna, fastkedjade och nedbrutna mentalt. Sedan måste de uthärda ett disciplinerat liv i fångenskap, för att turister ska kunna ta en tigerselfie eller kanske rida på elefanter.

Efterfrågan på traditionell medicin leder till uppfödning av tigrar och björnar i fångenskap och tjuvjakt på myrkottar och noshörningar. I gallfabriker utsätts björnar för brutalt lidande, när galla tappas från gallblåsan med ett metallrör som opereras in i magen på dem.

A pangolin in a cage.

Smittspridning

Lina Dahl säger:

”Covid-19-pandemin är en skrämmande varningssignal för vad som kan hända när vi inte tar smittspridningen mellan vilda djur och människor på tillräckligt stort allvar. Det är bråttom nu med ett förbud, för att vi inte ska råka ut för liknande, och kanske värre, pandemier inom en nära framtid. Bara under de senaste decennierna har handeln med vilda djur kopplats till smittsamma utbrott av Sars, Ebola och nu Covid-19 med stor dödlighet.”

Omkring 70 procent av sjukdomar som sprids mellan djur och människor tros komma från vilda djur. Vilda djur är mer mottagliga för de här så kallade zoonotiska sjukdomarna när de utsätts för påfrestningarna i djurhandeln, som att de trängs ihop i ohygieniska miljöer, får dålig mat och stressas av att hållas fångenskap.

A pangolin in a cage.

Det finns mycket pengar i illegal handel med myrkottar. Deras fjäll är en eftertraktad ingrediens i traditionell asiatisk medicin.

Den internationella handeln med vilda djur skapar stora risker för att sjukdomar ska spridas mellan olika länder. Forskningen varnar för att spridningen av zoonotiska sjukdomar som utgör en alvarlig fara för folkhälsan, sannolikt kommer att fortsätta att öka om inget görs för att förändra situationen.

G20 måste ta sitt ansvar

Lina Dahl säger:

”G20-mötet i Italien har en historisk möjlighet att lägga grunden för en säkrare och djurvänligare värld. Vem vet vilka sjukdomar som just nu håller på att spridas från plågade vilda djur till människor – i fångstburar, transportplan eller på marknadsplatser – på grund av rent vinstbegär? G20 måste tydligt markera att vilda djur inte längre får behandlas som handelsvaror. Om G20 inte tar sitt ansvar nu, kan konsekvenserna bli katastrofala för hela världen.”

World Animal Protection uppmanar G20 att arbeta för ett globalt förbud mot handeln med vilda djur. Som steg på vägen bör varje G20-land införa ett eget nationellt förbud. Dessutom måste G20 öka vaksamheten för spridning av zoonotiska sjukdomar mellan djur och människor.

För att ett globalt förbud ska bli verklighet, krävs samordnade ansträngningar som minskar efterfrågan på vilda djur, garantier för bättre skydd av vilda djur i deras naturliga livsmiljöer och resurser till samhällen som är beroende av djurhandeln, så att de kan utveckla annan verksamhet i stället.

Läs mer..