Ny rapport: Fiskföretag bättre på att hantera spöknät

Pressmeddelande: Fiskföretag bättre på att hantera spöknät

Nyheter

I dag släpper den internationella djurskyddsorganisationen World Animal Protection en rapport som visar att världens 25 ledande fiskföretag gör framsteg i arbetet mot spöknät, alltså förhindrar att fiskeutrustning lämnas kvar i havet och dödar miljontals fiskar och tiotusentals marina däggdjur.

Den första rapporten publicerades i mars förra året. 2019 års uppdaterade version, Ghosts beneath the waves: 2nd Edition, rankas 25 fiskföretag från nivå 1 (föregångare, “best practice”) till 5 (oengagerad) på deras förmåga att hantera problemen med spöknät. Förlorad eller kvarlämnad fiskeutrustning kan ta upp till 600 år att bryta ner.

Precis som 2018 har inget företag ännu nått nivå 1. Däremot har tre av världens största fiskföretag för första gången nått nivå 2 och gjort spöknätshantering till en integrerad del av sin affärsstrategi. Dessa är Thai Union, TriMarine och Bolton Group.

 Trots framsteg på bara ett år ser vi att mycket återstår att göra för att tackla problemen med spöknät. Endast nio av de 25 företagen ser spöknät som ett problem för dem. Bara två av dem rapporterar framsteg som gjorts i denna fråga. Det är förvånande eftersom mellan 5 och 30% av minskningen av fiskebeståndet beror på spöknät. Valar, delfiner, sälar, sköldpaddor och andra havslevande djur påverkas också. Det är fyra gånger mer troligt att fiskeutrustning trasslar in djur än alla andra marina avfall sammanlagt. Dessutom bidrar spöknät till havets plastproblem med mer än 70% av all makroplast (viktmått) som är fiskrelaterat, säger Ingrid Giskes, som är högsta ansvarig för World Animal Protections arbete mot spöknät.

The Global Ghost Gear Initiative (GGGI), en sammanslutning som grundades av World Animal Protection 2015, tacklar spöknät på global nivå. GGGI:s medlemmar finns såväl inom fiskeindustrin som regeringar, fiskare och organisationer. Varje deltagare har en viktig roll lokalt, regional eller globalt.

Ingrid Giskes säger:

De senaste åren har fiskeindustrin verkligen tagit tag i frågan om spöknät och tar det på mycket större allvar. Företag, regeringar och andra intressenter har erkänt att spöknät är ett stort problem som måste tas omhand omgående. Det senaste året har GGGI fått 40 nya medlemmar. Rapporten visar att företag som går med i GGGI lyckas bättre med att hantera frågan gentemot sina leverantörer, liksom att bidra till FN:s hållbarhetsmål. Vi ser fram emot att välkomna fler rmedlemmar som vill skydda havets djur.

Presskontakt World Animal Protection Sverige:

Lise-Lott Alsenius

070-397 2133

lise-lottalsenius@worldanimalprotection.se

Läs fler pressmeddelanden