Fur Free Europe

Stor namninsamling för EU-förbud mot pälsfarmer

Nyheter

World Animal Protection Sverige stödjer namninsamlingen Fur Free Europe, som startar i dag för ett EU-förbud mot pälsfarmer. Nu gäller det att inom ett år samla ihop minst en miljon underskrifter.

Lina Dahl, kampanjansvarig i World Animal Protection Sverige, säger:

”Det är hög tid att EU förbjuder den brutala pälsfarmningen – inte minst Sveriges omkring 25 minkfarmer. Varje år föds miljoner minkar, rävar, chinchillor och andra djur upp i EU under svåra förhållanden för att bli pälsprodukter. Så nu är det livsviktigt att vi är många som skriver på namninsamlingen för ett förbud. Tillsammans kan vi sätta press på EU:s makthavare att stoppa djurens lidande på pälsfarmer.”

Namninsamlingen Fur Free Europe är ett så kallat europeiskt medborgarinitiativ. Initiativet har startats av organisationen Eurogroup for Animals, med ett åttiotal djurvälfärds­organisationer som medlemmar. Alla som är medborgare i ett EU-land kan skriva under initiativet, som uppmanar EU att:

  • Förbjuda pälsfarmer
  • Förbjuda handel med produkter från pälsfarmer

Om Fur Free Europe undertecknas av fler än en miljon EU-medborgare inom ett år, måste EU-kommissionen ta ställning till de här kraven på pälsförbud. Var med och stoppa den grymma pälsfarmningen i EU: skriv på medborgarinitiativet för ett pälsfritt Europa. 

Skriv på

Oetisk, ohållbar och osäker verksamhet

Lina Dahl säger:

”Päls är en djupt oetisk produkt, som människor inte behöver. Pälsfarmer är onaturliga och grymma miljöer där djuren lever ytterst begränsade liv, rad efter rad i små stimulansfattiga burar. Typiska missförhållanden för djuren på pälsfarmerna är infekterade sår, saknade kroppsdelar och att de skadar sig själva.”

Pälsnäringen är också ohållbar ur ett bredare miljöperspektiv. Verksamheten har en betydande negativ miljöpåverkan och utgör ett hot mot den biologiska mångfalden. Efter att ha flytt från pälsfarmer finns den amerikanska minken nu i hela EU och har skapat stora problem för inhemska vilda djur.

Vid behandlingen av päls för att den ska kunna användas för att tillverka olika produkter används giftiga kemikalier. När det gäller markförorening av giftiga metaller rankas pälsindustrin bland de värsta branscherna.

Cruelty is Out of Fashion #FurFreeEurope

Pälsindustrin är dessutom hälsomässigt osäker, både för djur och människor. Det finns en betydande risk för smittspridning bland djuren som lever i trånga utrymmen nära varandra. Under Covid-19-pandemin har hundratals minkfarmer drabbats av smittspridning och varianter av viruset har sedan spridits från djur till människor.

Bransch på tydlig tillbakagång

Lina Dahl säger:

”Tendensen är glädjande nog gynnsam för ett förbud: under de senaste åren har den europeiska pälsindustrin förlorat allt mer mark. Tillbakagången beror inte minst på ändrade attityder till pälsprodukter. Päls betraktas nu i stor utsträckning som något som inte hör hemma i ett modernt, djurvänligt samhälle – både av konsumenter och beslutsfattare.”

Hundratals kläd- och modemärken har blivit pälsfria på grund av djuretiska krav från sina kunder. Och i EU har redan nästan hälften av medlemsländerna, 12 av 27, tagit beslut om att förbjuda pälsfarmning: Belgien, Estland, Frankrike, Irland, Italien, Kroatien, Luxemburg, Nederländerna, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Österrike. Striktare regler har också lett till att inga pälsfarmer finns kvar i Tyskland. Ytterligare fem länder överväger att införa förbud: Bulgarien, Lettland, Litauen, Polen och Spanien.

EU-kommissionen håller just nu på att se över EU:s djurvälfärdslagstiftning. I samband med den översynen har 12 EU-länder uppmanat kommissionen att undersöka möjligheterna för ett permanent förbud mot pälsfarmning i EU och att presentera ett lagförslag om hur förbudet konkret skulle kunna genomföras.

Cruelty is Out of Fashion #FurFreeEurope

Covid-19-pandemin har också medfört en ekonomisk kris för pälsindustrin. Under smittspridningen har produktionen av skinn minskat betydligt, med runt 10 miljoner per år när det gäller minkar.

Under 2020 producerades omkring 16 miljoner minkskinn, 1,2 miljoner rävskinn och 138 000 skinn från mårdhundar. I Danmark och Nederländerna, tidigare storproducenter av minkskinn, har minkuppfödningen nästan helt försvunnit. De flesta av de nuvarande omkring 750 minkfarmerna finns i Finland, Polen, Litauen och Grekland.

Skriv på

Tillsammans kan vi sätta press på EU:s makthavare att stoppa djurens lidande på pälsfarmer.

Läs mer..