Nu har domen kommit efter att Djurrättsalliansen med dolda kamera dokumenterade brutal misshandel av djur i ett slakteri i Skåne 2021. Två personer döms för djurplågeri och brott mot djurskyddslagen till villkorlig dom och böter på sammanlagt drygt 50 000 kronor.

Två dömda för djurplågeri efter slakteriskandalen 2021

Nyheter

Nu har domen kommit efter att Djurrättsalliansen med dolda kamera dokumenterade brutal misshandel av djur i ett slakteri i Skåne 2021. Två personer döms för djurplågeri och brott mot djurskyddslagen till villkorlig dom och böter på sammanlagt drygt 50 000 kronor.

Slakteriskandalen fick mycket uppmärksamhet i media och skapade stor upprördhet. Enligt åtalet har ett stort antal djur systematiskt utsatts för lidande. Det rör sig om 107 grisar och två kor. Vid fem tillfällen ska misshandeln ha skett med tillhyggen. Vid 107 tillfällen ska djur också ha avlivats utan tillräcklig bedövning.

Amanda Dahlberg, sakkunnig om djur i livsmedelsindustrin i World Animal Protection Sverige, säger:

Det är ett skrämmande filmmaterial med djur som utsätts för fruktansvärd grymhet i slakteriet. Utan Djurrättsalliansen filmer hade det här lidandet inte kommit till allmänhetens kännedom. Det är helt uppenbart att det krävs en bättre insyn för att skydda djuren. World Animal Protection vill att det ska bli obligatoriskt med kamerabevakning i alla svenska slakterier. Förra året presenterade en statlig utredning ett sådant förslag och vi hoppas att regeringen ser till att det också kommer att genomföras.

Förslag på kamerabevakning

Enligt utredningens lagförslag är det de enskilda slakterierna som ska se till att all hantering av levande djur på slakteriområdet blir kamerabevakade. Hela processen från att djuren lastas av vid slakterierna tills de slaktas ska dokumenteras.

Bilderna ska vara rörliga och tydliga, men det finns inget krav på att de ska innehålla ljud. Det är något vi beklagar, eftersom ljud skulle göra det lättare att bedöma hur djuren behandlas. 

Länsstyrelsen eller annan statlig myndighet som bevakar att lagen följs ska sedan kunna undersöka filmerna och fatta beslut om åtgärder om regelverket inte följs, inklusive böter. Slakterierna ska ha kvar bilddokumentationen under minst två månader – och längre om filmer används som underlag för misstänkta regelbrott.  

 

Du behövs!

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurs lidande både i Sverige och andra länder. Vi fokuserar särskilt på att hjälpa djuren i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer.

Insatserna för djuren är beroende av frivilligt stöd och hade inte varit möjliga utan gåvogivare. Tillsammans är vi World Animal Protection.

Var med och skapa en djurvänligare värld!

Ja, jag vill hjälpa djur  

Läs mer..

Visa att du är Djurvänlig turist med vår nya dekal!

Nyheter

World Animal Protection startar nu en kampanj för att vi ska bli fler som reser djurvänligt. Om du anmäler dig som Djurvänlig turist får du inte bara djurvänliga råd. Du kan dessutom påverka andra genom att klistra en Djurvänlig turist-dekal på din resväska.

Sydafrika på väg att avveckla...

Nyheter

Sydafrika på väg att avveckla den grymma lejonuppfödningen

Lidande som underhållning – Ett besök i djurparken Safari World i Thailand

Nyheter

Naturligtvis var jag förberedd på vad jag skulle se när jag passerade in genom Safari Worlds grindar. Men tre saker förvånade mig: De förvirrade ögonen hos barnen med tigerungar i sina knän, V-tecken från vuxna som villigt lät sig fotograferas med vilda djur och allt sexualiserande.