close up on a lion in the grass

Sydafrika på väg att avveckla den grymma lejonuppfödningen

Nyheter

Den sydafrikanska regeringen skärper nu sin inställning till uppfödning av lejon i fångenskap. World Animal Protection och samarbetspartnern Blood Lions välkomnar beslutet, men vill också se ett starkare statligt ingripande för att stoppa uppfödningen.

Regeringen i Sydafrika ställer sig bakom en statlig utredning som förespråkar ett förbud mot den kommersiella uppfödningen av lejon i landet. Utredningen konstaterar att det inte räcker med att uppfödarna frivilligt uppmuntras att sluta med sin verksamhet.  

 

För att minska antalet lejon i fångenskap rekommenderar utredningen sterilisering av lejon i fångenskap och att åtgärder måste vidtas för att förhindra att nya lejon kommer in i uppfödningsindustrin. De vilda lejonen i Sydafrika bör få ett bättre skydd, för att förhindra att de fångas in och säljs till kommersiella uppfödare. 

 

Sandra Jönsson, som är expert på vilda djur i World Animal Protection Sverige, säger: 

 

Det här är ett viktigt steg i rätt riktning – men det krävs mer för att få slut på det grymma utnyttjandet av lejon. World Animal Protection uppmanar den sydafrikanska regeringen att tydligare markera att slutmålet är en avveckling av lejonuppfödningen. För det krävs beslut om ett förbud som innehåller en konkret handlingsplan med tidsangivelser”. 

 

 

8 000 lejon 

 

Omkring 8 000 lejon föds upp på 366 anläggningar runt om i Sydafrika. Det kan jämföras med att antalet lejon som lever vilda i Sydafrika beräknas vara mindre är hälften så många, cirka 3 500. Det ekonomiska värdet av lejonindustrin i Sydafrika antas uppgå till omkring 400 miljoner kronor per år.  

 

Lejon föds upp i Sydafrika av flera olika skäl. De används som underhållning i turistindustrin, där besökare kan klappa lejonungar och vandra med lejon. Uppfödda lejon utsätts också för troféjakt.  

I Asien finns en stor efterfrågan på kroppsdelar från lejon, särskilt skelettdelar, som ingredienser i den traditionella medicintillverkningen. Den här exporten förbjöds 2019, men World Animal Protections rapport ”Putting a stop to cruelty”

förra året visar att de finns en koppling mellan troféjakten och att skelettdelar från lejon illegalt exporteras för att bli traditionell medicin, i framför allt Vietnam och Kina. 

Läs hela rapporten här

 

Allvarliga missförhållanden 

 

Uppfödningsindustrin är en mycket onaturlig miljö för vilda djur som lejon. Förhållandena i den kommersiella uppfödningsanläggningarna bedöms generellt sett vara mycket bristfälliga. Lejonens hälsa och välbefinnande påverkas negativt av stor efterfrågan, som leder till intensiv avel för att öka antalet lejon så att det går att tjäna ännu mer pengar.  

 

Det stora antalet lejon i uppfödningsanläggningarna kan skapa problem med hygien, utrymme och kost. Missförhållandena leder till spridning av sjukdomar och destruktiva beteenden som självstympning, aggressivitet och att lejon attackerar varandra.  

 

I turistindustrin tas lejonungar tidigt från sina mammor och tränas för att kunna vara nära människor. Förutom att den här separationen är grym mot mamman och ungarna, är det också ett helt onaturligt beteende för lejon att umgås med människor.  

 

Närkontakt mellan vilda djur som lejon och människor kan inte bara vara stressande för djuren, utan också direkt livsfarliga. Lejon kan skada människor med sina klor och tänder. Dessutom kan allvarliga sjukdomar spridas mellan djur och människor om de har nära kontakt med varandra.  

Du behövs! 

 

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurs lidande både i Sverige och andra länder. Vi fokuserar särskilt på att hjälpa djuren i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer.  

 

Insatserna för djuren är beroende av frivilligt stöd och hade inte varit möjliga utan gåvogivare. Tillsammans är vi World Animal Protection. 

 

Var med och skapa en djurvänligare värld! 

 

 

Vill du bli uppdaterad om vad vi gör för djuren?  
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev: Nyhetsbrev (worldanimalprotection.se) 

Läs mer..