South African Lions 2023

Kopplingar mellan lejonuppfödning i Sydafrika och olaglig export

Nyheter

En ny rapport från World Animal Protection avslöjar den grymma lejonuppfödningen i Sydafrika och att den har kopplingar till den illegala exporten till Sydostasien, där kroppsdelar från lejon används inom traditionell medicin.

South Africa’s lions are being killed for sport

Lina Dahl, kampanjansvarig i World Animal Protection Sverige, säger:

”De flesta turister som besöker Sydafrika har nog ingen aning om att de kan bidra till att lejon utsätts för stort lidande i turistindustrin genom att exempelvis klappa en lejonunge. Vår nya rapport visar också att uppfödningen drivs på av en olaglig internationell handel med skelettdelar från lejon, som är eftertraktade inom traditionell medicin i Sydostasien. Slutsatsen i rapporten är självklar: den sydafrikanska regeringen måste snarast infria sitt löfte från 2021 att avveckla den grymma lejonindustrin”.

I rapporten ”Putting a stop to cruelty: Why South Africa´s commercial captive lion industry should be shut down for good”, kartlägger World Animal Protection både de lagliga och olagliga konsekvenserna av uppfödningen av lejon i Sydafrika. Det är en skrämmande bild av en storskalig verksamhet som hänsynslöst sätter vinstintressen framför djurens välfärd. 

Svåra förhållanden

Den kommersiella avelsindustrin dömer tusentals lejon till ovärdiga liv under svåra förhållanden. Lejon som föds upp i fångenskap i Sydafrika hamnar i en mycket onaturlig och begränsad tillvaro, jämfört med de livsmiljöer i naturen där de hör hemma som vilda djur. I fångenskap utsätts de för förhållanden som ytterligare försämrar deras livskvalitet.

South African Lions 2023

I uppfödningsanläggningarna är levnadsförhållandena ofta mycket dåliga, med många lejon i trånga utrymmen och otillräcklig veterinärvård. Det kan vara problem med grundläggande förhållanden, som undernäring, brist på rent vatten och dåliga sanitära förhållanden. Missförhållandena kan leda till spridning av sjukdomar och destruktiva beteenden som självstympning, aggressivitet och att lejon attackerar varandra. Enlig ett vittnesmål förekommer till och med kannibalism: tre lejon på en uppfödningsanläggning ska ha anfallit, dödat och ätit ett annat lejon.

Lejon unge

I turistindustrin tas lejonungar tidigt från sina mammor och tränas för att kunna vara nära människor. Förutom att den här separationen är grym mot mamman och ungarna, är det också ett helt onaturligt beteende för lejon att umgås med människor. Närkontakter mellan vilda djur som lejon och människor kan inte bara vara stressande för djuren, utan också direkt farliga: Lejon kan allvarligt skada människor med sina klor och tänder och dessutom kan allvarliga sjukdomar spridas mellan djur och människa. 

8 000 lejon

Uppfödningsverksamheten är i dag en jätteindustri med omkring 8 000 lejon i fångenskap. Det kan jämföras med att antalet lejon som lever vilda i Sydafrika beräknas vara mindre är hälften så många, cirka 3 500. Lejonen i de omkring 350 anläggningarna används för olika ändamål. 

När de är yngre kan lejonen ha närkontakt med turister, som får klappa dem eller gå tillsammans med dem. Äldre lejon kan bli offer för jägare i så kallad canned hunting (inhägnad jakt). Det är en mycket grym jaktform, som innebär att jägare får skjuta på lejon som släpps in i inhägnader där de inte har någon chans att komma undan jägarnas kulor. Jägare som betalar för canned hunting kan när de dödat ett lejon ta kroppsdelar, som huvudet och tassar, med sig hem som jakttroféer.

South African Lions 2023

Rapporten visar att de finns en koppling mellan den här brutala troféjakten och att skelettdelar från lejon illegalt exporteras för att bli traditionell medicin, i framför allt Vietnam och Kina. Delar av lejon kan också säljas som lyxprodukter och hundratals uppfödda lejon transporteras varje år från Sydafrika till fångenskap i asiatiska länder, för att i första hand visas upp i djurparker.

Frivillig avveckling räcker inte

Under de senaste åren har utvecklingen trots allt gått i en hoppfull riktning. Sydafrikas högsta domstol slog 2019 fast att skelettdelar från lejon inte längre fick exporteras av kommersiella skäl. Två år senare förklarade sedan den sydafrikanska regeringen att den hade som ambition att avveckla all kommersiell uppfödning av lejon i landet. 

Men sedan dess har processen tyvärr bromsats upp. Regeringen har inte presenterat någon ny lagstiftning för en utfasning och förra året började regeringen diskutera en frivillig avveckling av lejonuppfödningen.

Lina Dahl säger:

”Vi uppmanar den sydafrikanska regeringen att fullfölja sitt åtagande att stoppa lejonuppfödningen. Ett frivilligt förbud är inte en tillräcklig lösning. Vi vill se ett obligatoriskt förbud, med en tydlig tidsplan för när lejonindustrin ska vara helt utfasad. Regeringen måste också aktivt styra och driva på avvecklingen med tydliga regler och en effektiv övervakning. Dessutom är det viktigt att öka kunskapen om lejonens situation med informationsinsatser, för att bidra till att stoppa missförhållanden och inte minst motverka att lejon dras in i organiserad internationell brottslighet”.

 

Till rapporten

 

Vill du vara med och skapa en djurvänligare värld?

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurs lidande både i Sverige och andra länder. Vårt arbete handlar särskilt om att hjälpa djuren i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. 

Insatserna för djuren är beroende av frivilligt stöd och hade inte varit möjliga utan våra gåvogivare. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection. 

Vi är mycket tacksamma för din hjälp. 

Ja, jag vill hjälpa djuren! 

De flesta turister som besöker Sydafrika har nog ingen aning om att de kan bidra till att lejon utsätts för stort lidande i turistindustrin genom att exempelvis klappa en lejonunge.

Läs mer..