Hope for vaquitas

Projekt mot spöknät kan rädda utrotningshotad tumlare

Nyheter

Det finns bara 23 kaliforniatumlare kvar i världen. Tillsammans med andra organisationer använder vi en sonar scanningteknik för att hitta tappade och övergivna fiskenät i Californiaviken, där alla kvarvarande kaliforniatumlare finns.

Tillsammans med den internationella kommittén för kaliforniatumlarens bevarande (CIRVA), och kaliforniska företaget Monterey Bay Diving har vi slagit oss samman med lokala fiskare i San Felipe, Mexiko. Under oktober har vi letat efter illegala fiskenät, särskilt fiskegarn, i de områden där kaliforniatumlaren finns. 

Eftersom fiske är vanligt i området har många fiskegarn tappats eller lämnats kvar i övre Californiaviken. Dessa garn är den största orsaken till att kaliforniatumlarna är nära utrotning.

Räddar liv med hjälp av ekolod

Vi använde unik sonarteknologi som Monterey Bay Diving tagit fram för att hitta garn som kan trassla in kaliforniatumlare. Vi har tagit bort hela 2 000 kubikmeter nät.

Teknologin är väldigt exakt och ger teamet möjlighet att se upp till 200 meter under vatten, med en precision på 10 centimeter. När fiskegarn hittades använde vi undervattensverktyg för att märka upp nätet, så att det sedan kunde avlägsnas. 

“Monterey Bay Diving är stolta över att vara delaktiga i detta project och starka förespråkare för havet och dess invånare,” säger Jared Berg, VD på Monterey Bay Diving

Fiskegarnen som tas upp kommer att återanvändas i nylonprodukter av samarbetspartners i Global Ghost Gear Initiative som vi grundade 2015.  

1020346

Vi använde unik sonarteknologi för att hitta intrasslade kaliforniatumlare

Minskar med tiden 

Detta senaste räddningsuppdrag finansierades av WWF Mexiko. Det togs fram efter teamets tidigare räddningsaktion i maj, när 5 702 kubikmeter nät – nästan tre gånger så mycket som i oktober – togs bort.    

Under en hel månads scanning mellan september och oktober hittade således teamet avsevärt mindre fiskeredskap än tidigare. Det är ett hoppingivande tecken på att området äntligen kan bli säkrare för de hotade kaliforniatumlarna – åtminstone för stunden.

Totoabafiske – värsta boven  

Olyckligtvis kan mer fiskegarn komma att användas när det återigen blir säsong för att fiska en art kallad ‘totoaba’ - trots det nationella förbudet mot fiske i området. Det gör att tumlarnas liv återigen är i fara.

De illegala nylongarnen som trasslar in och dödar tumlarna används för att fånga totoaba, som också är en utrotningshotad art. Totoaban säljs illegalt i Kina, där dess simblåsa används i traditionell medicin.

Regeringsstöd nödvändigt

För att rädda kaliforniatumlaren har Mexiko förbjudit användningen av fiskegarn i området där den finns. Men det är avgörande att detta förbud efterlevs om tumlarna ska klara sig.  

“Spöknät från illegalt fiske har nästan utrotat kaliforniatumlaren,” säger Elizabeth Hogan, som är vår amerikanska kampanjchef för hav och vilda djur.

“Men det finns hopp om att innovativa lösningar kan rädda den. Att hitta och avlägsna näten är avgörande för att göra kaliforniatumlarnas livsområde tryggare och vi hoppas att Mexikos regering fortsätter att främja dessa djurs skydd i det vilda.”

1020345

Vi samarbetade med den internationella kommittén för kaliforniatumlarens bevarande (CIRVA) och Monterey Bay Diving för att skydda kaliforniatumlare i San Felipes hamn

Inte bara kaliforniatumlare 

Detta projekt hjälper världens kvarvarande 23 kaliforniatumlare att överleva och är en del av vår Sea Change-kampanj.  

Många andra arter trasslas in i olika typer av fiskenät, känt som spöknät. Hisnande 640 000 ton fiskenät blir kvar i havet varje år och dödar uppskattningsvis 136 000 sälar, sjölejon, valar och andra djur årligen.

Läs mer om vår Sea Change-kampanj och hur vi skyddar liv i havet.

Läs mer..