Afrikanska svinpesten har dödat över en miljon grisar i Kina

Afrikanska svinpesten har dödat över en miljon grisar i Kina

Nyheter

Den afrikanska svinpesten är en dödlig virussjukdom. Den drabbar både vildsvin och tama grisar. I Kina har den nu skördat över en miljon grisar.

Sedan några år tillbaka finns svinpesten även i Europa och i vårt närområde. I Sverige vidtar myndigheter och producenter viktiga åtgärder för att svinpesten inte ska nå hit. Det finns saker som du bör tänka på.

Den afrikanska svinpesten sprider sig som en löpeld. Viruset är motståndskraftigt och överlever även om köttet har varit fryst.  Det smittar inte till människor.

Viruset finns i nästan hela Kina

Viruset härstammar från Afrika men har spritt sig över Europa och Ryssland. I augusti 2018 upptäcktes de första fallen även i Kina och har sedan spridit sig över Asien.  I Kina finns över hälften av världens tamgrisar. Idag finns viruset i 31 av 34 provinser i Kina och över en miljon grisar har dött av det.

Den holländska banken Rabobank spår att en tredjedel av Kinas fläskproduktion kommer att drabbas av viruset. I storlek skulle det motsvara en volym 30 % högre än USA:s årliga produktion av fläsk eller motsvarande hela den europeiska konsumtionen av fläsk.

Bra smittskydd i Sverige

De grisar som drabbas av viruset får ofta hög feber, diarré och andningsbesvär. Men symptomen varierar och inledningsvis kan det bara vara en eller några få grisar som drabbas.

Det finns i nuläget inget vaccin mot den afrikanska svinpesten. Länder vidtar åtgärder för att smittan inte ska nå dem. I Sverige har vi generellt ett bra smittskydd, man får inte besöka grisgårdar inom 48 timmar om man varit utomlands och man måste alltid ha gårdens egna skyddskläder.

High welfare pig farmed to RSPCA Assured standards

Ett högt smittskydd och en god djurvälfärd är nycklar i arbetet. Vårt arbete med att förbättra för världens grisar och stärka smittskyddet har aldrig varit viktigare än nu.

Det finns saker som du bör tänka på. Jordbruksverket rekommenderar bland annat följande:

  • Ta inte med kött eller köttprodukter av tamgris eller vildsvin från länder där svinpest förekommer,
  • Släng eller lämna inte matavfall i naturen eller vid rastplatser utmed vägar.
  • Kompostering av matavfall ska alltid ske i sluten behållare.

Läs mer om vårt arbete för att förbättra villkoren för världens grisar

Ett högt smittskydd och en god djurvälfärd är nycklar i arbetet.

Läs mer..