Din guide till Sveriges djurparker

Ny guide avslöjar problem i svenska djurparker

Nyheter

Nu slår svenska djurparker upp sina portar för sommarens besökare. World Animal Protection Sverige har granskat 21 av de största djurparkerna som en konsumentguide för besökarna. Resultatet är nedslående: bara nio djurparker klarar minst tre av sex kriterier.

Till guiden

Sandra Jönsson, expert på vilda djur i World Animal Protection Sverige, säger:

”Vi ser djurparker som en nödlösning för vilda djur, eftersom det mest naturliga är att de lever i frihet i naturen. Men ibland kan det vara motiverat att ge vilda djur skydd i en djurpark och då är det viktigt att den utformas efter djurens intressen och behov. Därför har vi gjort vår guide som en konsumentupplysning, så att besökare kan göra djurvänliga val om eller när de besöker en djurpark.”

Guiden har undersökt och betygsatt sex olika områden av djurparkernas verksamhet: hur de arbetar med hotade djurarter och bevarande, om de tillåter närkontakt med vilda djur, medlemskap i djurparksföreningar, om det finns nöjes- och konsertanläggningar nära djurparkerna och om de har en långsiktig hållbarhetspolicy.

Informationen i guiden kommer både från djurparkernas webbsidor och från svar på en enkät. Betygssättningen av de olika områdena görs utifrån ett färgsystem, där grönt är godkänt, gult mindre bra och rött underkänt.

Foto:Tom Svensson. Leopard Kolmården

Elefant på Kolmården

Mindre än hälften godkända

Lina Dahl, kampanjansvarig för vilda djur i World Animal Protection Sverige, säger:

”Tyvärr kan vi konstatera att det finns stora förbättringar att göra i de svenska djurparkerna. Mindre än hälften, 9 av 21, hamnar på vår gröna lista. Med hjälp av djurparksguiden hoppas vi få fler besökare att se djurparker utifrån djurens behov och påverka djurparkerna att förbättra djurens välfärd.”

Bara nio djurparker får godkänt för minst tre av kriterierna: Nordens Ark, Järvzoo, Orsa Rovdjurspark, Universeum, Skånes Djurpark, Skansen, Borås Djurpark, Furuviksparken och Lycksele djurpark. Nordens Ark är den enda djurpark som får grönt ljus för alla de sex områdena.

De godkända djurparkerna är medlemmar i åtminstone den europeiska djurparksorganisationen EAZA och Svenska Djurparksföreningen. Medlemskap i en djurparksorganisation är viktigt, eftersom det garanterarar en viss minimistandard för djuren och samarbete för förbättringar.

När det gäller hotade arter och bevarandearbete är svenska djurparker inte så aktiva som World Animal Protection Sverige skulle önska. Bra tre av dem har minst 60 procent hotade djurarter: Nordens Ark, Järvzoo och Orsa Rovdjurspark. Engagemanget för bevarande är bättre: sex av de godkända parkerna bidrar till bevarandeinsatser både i den egna parken och i djurens naturliga livsmiljöer i det vilda.

Två av djurparkerna har djurarter som är problematiska. Orangutanger och schimpanser finns i både Borås Djurpark och Furuviksparken. Borås djurpark har också elefanter. De här arterna har visserligen ett bevarandebehov, men är svåra att ge en tillräcklig hög välfärd i fångenskap.

Ingen av de nio parkerna på gröna listan tillåter närkontakt med vilda djur. Sådan kontakt kan stressa djuren och innebär risker för skador och sjukdomar både för djur och människor. En annan stressfaktor är nöjesfält och konserter i närheten av djurparker och vid sju av de godkända parkerna finns inte några sådana anläggningar. Fem av parkerna har en hållbarhetspolicy.

Foto:Tom Svensson. Leopard Kolmården

Snöleoparder på Kolmården

Många tillåter närkontakt

Sandra Jönsson säger:

”För vilda djurs välfärd i en djurpark är två av de undersökta områdena särskilt viktiga: medlemskap i en djurparksorganisation och närkontakt. Om en djurpark inte tillåter närkontakt med vilda djur och dessutom är medlem i den europeiska djurparksorganisationen EAZA och Svenska Djurparksföreningen, ökar sannolikheten för bättre djurvälfärd.”

Fyra av djurparkerna får rött på båda de här grundläggande områdena: Kungsbyn Djurpark, Malmö Reptilcenter, Varbergs Tropikarium och Junsele Djurpark. Alla de här djurparkerna har visat ett bristande engagemang genom att inte ens svara på enkäten. Ytterligare sex tillåter närkontakt med vilda djur: Kolmården, Kolmården-Tropikarium (som inte heller besvarat enkäten), Parken Zoo, Tropikariet i Helsingborg, Ystads Djurpark och Skansen-Akvariet.

Närkontakten kan handla om att besökarna erbjuds att klappa spindlar, ormar och ödlor, dyka med hajar och rockor, mata sengångare och surikater och att låta en lemur sitta på axeln.

Kolmården tillåter att besökare har närkontakt med vilda djur som exempelvis noshörningar och vattensvin i samband med särskilda visningar. Kolmården är också den enda svenska djurparken som tillåter föreställningar med vilda djur: delfiner, sälar och rovfåglar. Ägaren Parks and Resorts har beslutat att Kolmårdens delfinshower ska avvecklas, men det är fortfarande oklart när showerna stoppas.

Lina Dahl säger:

”Vilda djur som delfiner hör hemma i haven, men eftersom Kolmårdens tolv delfiner hållits i fångenskap skulle de sannolikt få svårt att klara sig helt fria. Vår uppmaning till Parks and Resorts är därför att se till att delfinerna flyttas till ett djurvänligt reservat. Fram till flytten bör de få semester och slippa onaturliga uppträdanden som cirkusartister.”

Checklista för djurparksbesökare

För att ett djurparksbesök ska bli en bra upplevelse för både djur och människor rekommenderar World Animal Protection Sverige att besökare följer en checklista för djurparker, både i Sverige och utomlands:

  1.  Vilda djur hör hemma i frihet i naturen och djurparker ska alltid vara en nödlösning. Besök bara djurparker som prioriterar djurens välfärd och bidrar till artbevarande. Använd gärna djurparksguiden för att skaffa dig information innan du besöker en djurpark i Sverige.
  2. Kom ihåg att i djurparken är du på besök hos de vilda djuren, där de lever och vistas dygnet runt. Var noga med att inte störa dem på något sätt. Det är viktigt för djurens välbefinnande att de i så stor utsträckning som möjligt själva kan välja hur deras dagar ska se ut.  
  3. Bli inte missnöjd om du inte kan se alla djur. Djurens välfärd blir bättre om de får vara i stora anläggningar, där de har flera valmöjligheter för att kunna gå undan och få vara i fred.
  4. Undvik all form av närkontakt med vilda djur. ”Se men inte röra”, är en bra minnesregel för att respektera djurens integritet. Närkontakt kan vara stressande för djuren och leda till att både djur och besökare drabbas av skador och sjukdomar. Ett stressat djur som känner sig hotat kan exempelvis bita eller klösa en människa i självförsvar.
  5. Besök inga shower med vilda djur. Det är inte djurvänligt att använda vilda djur i fångenskap i underhållningssyfte. Särskilt inte om showerna innebär onaturliga rörelser för djuren, höga ljudnivåer och risk för skador eller närkontakt med besökare.

Djurparksguiden

Tyvärr kan vi konstatera att det finns stora förbättringar att göra i de svenska djurparkerna.

Läs mer..