Grass fire at night in Pantanal, Brazil. Spillover of fires from the soy industry into the world’s largest tropical wetland causes widespread devastation.

COP28 måste peka ut djurindustrin som klimathot

Nyheter

En ny rapport från World Animal Protection visar tydligt varför det inte längre går att blunda för djurindustrins enorma utsläpp av växthusgaser. När världens länder nu samlas vid FN:s miljökonferens COP28 i Dubai måste den här frågan hamna högt upp på agendan.

Amanda Dahlberg, som är agronom och sakkunnig om djur i livsmedelsindustrin i World Animal Protection Sverige, säger: 

”Vår nya rapport How Factory Farming Emissions are Worsening Climate Disasters in the Global South, är en skrämmande dokumentation av djurindustrins katastrofala effekter för djur, människor och hela planeten. En hel värld förväntar sig att deltagarna vid COP28 ska visa handlingskraft, för att vi ska kunna klara av de stora klimatutmaningarna. Då måste vi ta med livsmedelsindustrins djurfabriker i kalkylen. Djurindustrins enorma utsläpp av växthusgaser är ett av de allvarligaste klimathoten vi står inför i dag”. 

    
Katastrofal djurindustri

Den undersökning vi presenterar som underlag för FN-delegaterna i Dubai visar att livsmedelsindustrins djurindustri 2021 stod för åtminstone 11 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. Inte minst på grund av skogsskövling för att få mark att odla djurfoder på. Förutom att frigöra stora mänger koldioxid leder den här avskogningen också till omfattande miljöförstöring och att många vilda djur dör.

An alligator killed by the drought and forest fires that hit the Pantanal in 2020 in Brazil. T he production of animal feed crops can be very damaging to water supplies, using large quantities in regions already suffering from scarcity. Through use of fertil isers and pesticides, it also pollutes rivers that people and animals rely on.

Med de stora utsläppen av växthusgaser är djurfabrikerna en betydande orsak till förödande klimatgenererade naturkatastrofer, som bränder, långvariga värmeböljor, torka, översvämningar och stormar. 

Naturkatastrofer som framför allt drabbar länder på det södra halvklotet. Enligt vår undersökning är djurindustrin i länder på norra halvklotet ansvariga för skador på uppåt 100 miljarder kronor i Afrika, Asien och Sydamerika under de senaste åren. 

Dystert framtidsscenario

Djurfabrikerna har en central roll i klimatkrisen och vi måste agera snabbt för att begränsa skadeverkningarna. Annars ser framtidsscenariot mycket dystert ut. 

Mother pigs are confined to steel cages. They cannot turn aro und and cannot reach their piglets to care for them. Wherever animals are farmed, they deserve to be spared cruel treatment and to have lives worth living.

På södra halvklotet beräknas djurindustrin växa snabbt fram till 2030. Efterfrågan på kött förväntas öka med 30 procent i Afrika, 18 procent i Asien och Stillahavsområdet och 12 procent i Latinamerika.  

Om världens regeringar inte ändrar riktning, kommer ett fortsatt stöd till den växande djurindustrin ofrånkomligen att leda till ökade utsläpp av växthusgaser och bidra till fler och allvarligare klimatgenererade väderkatastrofer.  

World Animal Protections sammanställning visar att följden kan bli att de ekonomiska kostnaderna för klimatgenererade naturkatastrofer 2050 kan överstiga 10 biljoner kronor per år. Av de kostnaderna kan mer än en biljon, 1 000 miljarder, kronor bero på djurfabrikernas verksamhet. 

Globalt systemskifte

Amanda Dahlberg säger:

”Jag hoppas mötet i Dubai blir startskottet för en ny klimatpolitik som har djurindustrin som ett av de prioriterade områdena. Om vi ska kunna förhindra en klimatkatastrof krävs inget mindre än ett globalt systemskifte. Världens regeringar måste ta ansvar för att omfördela resurser från djurfabrikerna till en mer hållbar livsmedelsproduktionserad. Dessutom måste de djur som fortfarande finns kvar i djurfabriker få ett bättre skydd mot lidande”.

World Animal Protection uppmanar länderna som deltar i COP28 att:

•    Inte ge statliga bidrag till djurfabriker 
•    Införa ett tioårigt stopp för nya djurfabriker och motverka den snabba tillväxten av djurfabriker runt om i världen
•    Ställa sig bakom ett globalt systemskifte bort från djurfabriker till ett mer hållbart livsmedelssystem.

Till rapporten

 

Vill du skapa en bättre värld för djur, människor och miljö?

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurs lidande både i Sverige och andra länder. Vi stödjer insatser på plats runt om i världen för att hjälpa utsatta djur, som djurvänliga reservat för björnar, elefanter, valar och delfiner. Vi har också kontakter med många samarbetspartner, FN, EU, olika länders regeringar och företag.

Vårt arbete handlar särskilt om att hjälpa djuren i matindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. Därmed bidrar vi också till att lösa akuta globala problem, som klimathotet från djurindustrins stora utsläpp av växthusgaser, skogsskövling och allvarlig smittspridning mellan djur och människor.

Insatserna för djuren är beroende av frivilligt stöd och hade inte varit möjliga utan våra gåvogivare. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection.

Vi är mycket tacksamma för din hjälp. 

Ja, jag vill bidra till en bättre värld! 

 Världens regeringar borde ta ansvar för att omfördela resurser från djurfabrikerna till en mer hållbar livsmedelsproduktion.

Läs mer..