1016030

Djuren måste in i föreskriften om samhällsviktig verksamhet

Nyheter

I svåra tider är det ännu viktigare att värna djuren. Därför har World Animal Protection Sverige, tillsammans med fem andra svenska organisationer, undertecknat en skrivelse till MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och begärt att djuren ska in i föreskriften om samhällsviktig verksamhet.

För närvarande är det bara tjänstevård som finns med i texten, vilket strider mot djurskyddslagen.

Organisationerna vill ha följande tillägg om samhällsviktig verksamhet: Hälso-och sjukvård för livsmedelsproducerande djur, tjänstedjur och servicedjur, samt akut sjukvård för alla djur som hålls av människor.

Det finns flera viktiga skäl som talar för att djuren ska in i denna förordning, säger Roger Pettersson, generalsekreterare. Inte minst signalvärdet om att djur måste få tillsyn och vård vid stora kriser men också underlätta veterinärernas arbetssituation och förstås, följa djurskyddslagen. Vi har gott hopp om att MSB och regeringen lyssnar på vårt förslag.

De övriga organisationerna som undertecknat skrivelsen är Djurskyddet Sverige, Svenska Djurskyddsföreningen, Djurens Rätt, Svenska Kennelklubben och Sveriges Veterinärförbund.

Skrivelsen finns att läsa här. 

Läs mer..