Kor på bete, England

Ny rapport om mjölkkornas rätt till bete

Nyheter

Idag har vi skickat in en rapport med våra förslag för bättre djurvälfärd för mjölkkorna till tre ministrar och Jordbruksverket.

Under hela 2015 har debatten varit het om det ska fortsätta vara lag på att svenska mjölkkor ska få komma ut på bete under sommaren.Vi har gett oss in i debatten bland annat i Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten   Under sommaren 2015 besökte vi fem mjölkproducenter på olika håll i Sverige för att lära oss mer om deras situation och deras upplevelser av att ha sina kor på bete under sommaren.

”Vår utgångspunkt är att välfärden hos mjölkkor, i Sverige och i övriga världen, måste förbättras. Vi driver bland annat på för minimiregler på EU-nivå och för att kommuner och landsting så långt det går ska prioritera mejeriprodukter som tillverkats med samma djurvälfärdsstandard som i Sverige när de köper mat till sina verksamheter”, säger Roger Pettersson, generalsekreterare på World Animal Protection Sverige. Roger sitter även med som representant för djurskyddet i utarbetandet av regeringens livsmedelsstrategi.

Djurskydd viktigt för svenska konsumenter

Vi har även lyft fram i debatten att det är unika djurskyddskrav som betet som kan motivera konsumenter att välja svenska produkter. Svenska konsumenter litar på att lagen anger en miniminivå för hur djuren får behandlas, och flera undersökningar har visat att de förväntar sig och tycker det är viktigt att djur till exempel får vistas utomhus.

”Efter att ha träffat flera mjölkproducenter vet vi att även många av dem uppskattar att ha sina kor ute och ser att de mår bra av det. Ett problem som vissa upplever, är den byråkrati som finns kring beteskravet, som gör att det upplevs som svårhanterligt. Vi tror att det är möjligt att göra det enklare för producenter att uppnå och upprätthålla en hög djurvälfärd men att detta inte behöver ske på djurens bekostnad” fortsätter Roger Pettersson.

Att djur ska ges möjlighet att bete sig naturligt är en av grunderna i vår djurskyddslag. Det vill vi ska tillämpas i ännu större utsträckning än idag. För idisslare som kor är det mest naturliga att beta utomhus, där de förutom att kunna röra sig fritt och äta på ett naturligt sätt, även har större möjligheter till sociala relationer.

Djurhållningen vid viktigt vägskäl

”Svensk livsmedelsproduktion och djurhållning står inför ett viktigt vägskäl. För att komma framåt föreslår vi i vår rapport att alla parter tillsammans försöker verka för en hög djurvälfärd, med naturligt beteende som en självklarhet, samtidigt som man hittar lösningar för att ge de svenska mjölkproducenterna bättre förutsättningar. Djurvälfärdsersättning, bättre märkning och minimiregler för mjölkkor på EU-nivå, är några av förslagen. Vi föreslår även mer utbildning om djurvälfärd i grundskolan, så att alla tidigt får tillräcklig kunskap om livsmedel och för att kunna fatta medvetna beslut som konsumenter”, säger Roger Pettersson.

I rapporten finns förslag på åtgärder till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, konsumentminister Per Bolund, utbildningsminister Gustav Fridolin samt Jordbruksverkets generalsekreterare Leif Denneberg.

Rapporten finns att läsa här >> 

Att djur ska ges möjlighet att bete sig naturligt är en av grunderna i vår djurskyddslag. Det vill vi ska tillämpas i ännu större utsträckning än idag.

Läs mer..