Vaccination på Flores

Första steget mot ett rabiesfritt Flores

Nyheter

Vi har förlängt vårt arbete med att vaccinera hundar mot rabies på ön Flores i Indonesien. Tusentals hundar är nu säkrade mot massavlivning.

Våra vaccinationsteam åker runt på en scooter när de vaccinerar hundar mot rabies på den indonesiska ön Flores. I år kommer tusentals av provinsens hundar att bli vaccinerade, så att de blir immuna mot denna förfärliga sjukdom.

Med nät och ryggsäckar som redskap

Vårt team, som kör runt på ön för att vaccinera hundarna, leds av en veterinär. Ett team består av tio personer och med sig på scootern har de ryggsäckar fulla med vaccin, tops, operationshandskar, halsband och böcker för att registrera hur många hundar som blir vaccinerade.

De har också med sig stora nät, som de använder för att på ett humant sätt fånga in de hundar som ägarna inte tar hand om och vaccinerar eller som är hemlösa.

Vaccinationer framför avlivningar

Två tredjedelar av Indonesiens 33 provinser har rabies. I Flores dör 19 människor varje år av rabies. Arbetet med att vaccinera hundarna sker i samarbete med FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, och ska sätta stopp för brutala massavlivningar av hundar.”Vår insats på Flores har fått en riktigt bra start”, säger Joanna Tuckwell, vår lokala kampanjchef. ”Vi är igång med att skapa ännu ett bra exempel som vi kan använda för att övertyga regeringar över hela världen om att vaccinationer är ett mycket mer effektivt sätt att bekämpa rabies, än massavlivningar.”

Slut med rabies på Bali

Vi har arbetat med att vaccinera hundar i Indonesien sedan 2009, då rabies bröt ut på Bali. Myndigheterna började förgifta hundarna med stryknin – men utan effekt. Vi övertygade dem om att istället låta oss vaccinera hundarna. Det fick antalet rabiesfall bland hundar att sjunka med hela 76 % på endast sex månader. Samtidigt sjönk antalet fall av människor, som dör till följd av rabies, med 35 %. Sedan mitten av 2012 är det inte registrerat några rabiesfall bland människor på Bali.

Läs mer om vårt arbete för hundar >>

Läs mer..