Kolmården. Foto: Tom Svensson

Arbetsmiljöverket borde granska hela djurparksbranschen

Nyheter

De senaste åren har flera allvarliga händelser inträffat i svenska djurparker. I en intervju i Göteborgs-Posten förespråkar vår expert på vilda djur Sandra Jönsson därför att Arbetsmiljöverket granskar djurparksbranschen, för att säkerställa en hög säkerhetsnivå.

Sandra Jönsson säger:

”Efter flera alarmerande händelser de senaste cirka tio åren är det hög tid att utvärdera den generella säkerheten i svenska djurparker. Allra värst är att tre medarbetare har blivit dödade av vilda djur: i Kolmården 2012, Orsa rovdjurspark 2017 och nu i år i Ölands djurpark. En besökare skadades 2019 så allvarligt att han fick amputera en arm efter en krokodilattack på Skansen-Akvariet. Till det kommer att ett flertal vilda djur har rymt från svenska djurparker. Det har varit för många allvarliga incidenter.”

Viktigt se över säkerheten

Arbetsmiljöverket är övervakningsmyndighet för ett effektivt arbetsskyddsarbete på svenska arbetsplatser. Sandra Jönsson tycker att helhetsbilden av otillräckliga säkerhetsrutiner gör att Arbetsmiljöverket bör inleda en specialgranskning av djurparkerna.

Hon efterlyser en grundlig genomlysning av den svenska djurparksbranschen, med syfte att minimera riskerna för att både människor och djur kommer till skada. En sådan granskning bör både säkerställa att det finns ett systematiskt arbetsmiljöarbete för hela branschen och för varje enskild djurpark. Dessutom anser hon att det är nödvändigt att se över vilken grundläggande nivå för djurhållning som ska gälla, för att det över huvud taget ska vara försvarbart att hålla vilda djur i djurparker.

Behovet av en sådan översyn understryks inte minst av Arbetsmiljöverkets kritik nyligen mot Ölands djurpark, i samband med den tragiska dödsolyckan där i somras. Verket konstaterar att tillräckliga säkerhetsåtgärder inte hade vidtagits, när en djurvårdare stångades ihjäl av en elandantilop. Det ledde till att djurvårdaren inte kunde fly från antilopen när den kom rusande mot honom.

Här kan du läsa artikeln i Göteborgs-Posten.

Riskfylld närkontakt

Sandra Jönsson säger:

”Vi behöver säkerställa en hög branschövergripande säkerhetsnivå för kontakt med vilda djur. För även om människor – både djurparksgäster och medarbetare – älskar djur och därför vill komma nära dem, så är närkontakt med vilda djur förenat med risker. I synnerhet när det gäller potentiellt farliga djur. Närkontakt mellan besökare och vilda djur är i dag tyvärr ett betydande problem i svenska djurparker. Det har vi dokumenterat i vår djurparksguide, som är en granskning av 21 av de största djurparkerna i Sverige.”

Kartläggningen av djurparks-Sverige visar att 10 av 21 djurparker tillåter någon form av närkontakt mellan besökare och vilda djur. Det kan handla om att besökarna erbjuds att klappa spindlar, ormar och ödlor, dyka med hajar och rockor, mata sengångare och surikater och låta en lemur sitta på axeln.

Sådana kontakter mellan vilda djur och besökare bör helt upphöra. Närkontakterna kan vara oönskade och stressande för djuren och leda till att både djur och besökare drabbas av skador och smittas av sjukdomar. Ett stressat djur som känner sig hotat kan exempelvis bita eller klösa en människa i självförsvar och varken djur eller människor ska utsättas för sådana situationer.

Här hittar du World Animal Protection Sveriges djurparksguide:

Djurparksguiden

Tillsammans skapar vi en djurvänligare värld

World Animal Protection är en av världens största djurvälfärdsorganisationer. Vi arbetar för att stoppa djurens lidande och skapa en hållbar planet för alla. Vi har kontor i Sverige och 13 andra länder i Europa, Afrika, Asien, Oceanien, Nord- och Sydamerika och är verksamma i ett femtiotal länder. 

Vi fokuserar särskilt på att stoppa djurens lidande i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. Våra insatser för djuren innebär också att vi bidrar till att lösa de globala utmaningarna, med klimathotet från djurindustrins utsläpp och smittspridning mellan djur och människor.

Vårt arbete för djuren hade inte varit möjligt utan gåvorna från våra supportrar. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection. Vi är mycket tacksamma för ditt stöd. Tillsammans skapar vi en djurvänligare värld.

Efter flera alarmerande händelser de senaste cirka tio åren är det hög tid att utvärdera den generella säkerheten i svenska djurparker.

Läs mer..