Pressmeddelande: Ledande globala företag ger grisar bättre livsvillkor

Pressmeddelande: Ledande globala företag ger grisar bättre livsvillkor

Nyheter

En av världens största grisuppfödare kommer att sluta använda system där grisarna hålls fixerade. Mer utrymme och berikning är andra goda nyheter för grisar.

Under veckan kommer ett av Thailands ledande grisföretag, Betagro, att meddela att man fasar ut system där grisarna hålls fixerade i alla sina grisgårdar senast år 2027. Det kommer att förbättra välfärden för över 250 000 suggor.

Fixering av suggor är en enorm påfrestning för suggorna. Genom att den fasas ut får hundratusentals suggor förbättrade livsvillkor med möjlighet att vända på sig, röra sig friare och kunna bete sig mer naturligt.

Denna förbättring har skett i samarbete med globala djurskyddsorganisationen World Animal Protection, som arbetar med flera stora grisproducenter för att förbättra välfärden för grisarna. Grisar är bland de mest intensivuppfödda lantbruksdjuren i världen.

Kina

I somras meddelade den stora köttproducenten Da Bei Nong att företaget ska införa grupphållning av grisar med större utrymme. Alla djur ska få berikning, alltså utlopp för sitt naturliga beteende, och passande golv i stället för betong.

Brasilien

World Animal Protection arbetar också för att förbättra livet för grisar i Brasilien. Tillsammans med köttproducenten BRF skyndas arbetet på för att över 85 000 suggor ska slippa fixering och 9 miljoner grisar ska slippa att få tänderna klippta och bli kastrerade utan bedövning. Berikning är också prioriterat på alla nivåer av produktionen.

Jacqueline Mills, chef för World Animal Protections arbete för lantbruksdjur, säger:

”Dessa utfästelser visar att förändring är möjlig på världens stora grisuppfödningar. Fler och fler företag börjar förstå att djur behöver utrymme för att kunna röra sig fritt och få utlopp för sitt naturliga beteende. Det är oacceptabelt att djur tvingas leva hopträngda och de flesta suggorna kan inte ens vända på sig.

Vi uppmanar grisuppfödare att följa Betagro, BRF and Da Bei Nongs exempel och förbättra välfärden för grisarna. God djurvälfärd är bra för djuren, för affärerna och för människorna.”

Läs mer om World Animal Protections arbete för lantbruksdjur >>

 

Presskontakt World Animal Protection Sverige:

Lise-Lott Alsenius 

070-397 2133

lise-lottalsenius@worldanimalprotection.se

 

Läs fler pressmeddelanden

Fler och fler företag börjar förstå att djur behöver utrymme för att kunna röra sig fritt och få utlopp för sitt naturliga beteende.