Mink mistrives i små trådbure i minkproduktionen. Foto: Jo-Anne McArthur / Djurrattsalliansen / We Animals Media

Nästan alla danska uppfödare vill sluta med minkavel

Nyheter

Minkuppfödningen i Danmark är tillfälligt stoppad under 2022 på grund av risken för covid-19-smitta. Nu visar det sig glädjande nog att nästan alla danska uppfödare överväger att sluta med minkavel, även om aveln skulle bli tillåten igen.

Esben Sloth, kampanjchef i World Animal Protection Danmark, säger:

"Vi kan nu se att den danska minkindustrin i praktiken har avvecklat sig själv och det är en mycket god nyhet för alla de djur som annars skulle ha utnyttjats i pälsindustrin under mycket dåliga levnadsförhållanden."

99 procent

Enligt Danmarks motsvarighet till Jordbruksverket har bara 13 minkuppfödare meddelat att de kommer att fortsätta om politikerna ger grönt ljus för fortsatt minkavel, medan 1 237 har ansökt om avvecklingsersättning.

Med andra ord vill endast cirka 1 procent av minkuppfödarna fortsätta med sin verksamhet, samtidigt som de övriga 99 procenten föredrar att få ersättning för att sluta med pälsdjursuppfödning.

Esben Sloth säger:

"Som läget är nu har minkuppfödarna som yrkesgrupp alltså ingen större tyngd och det underlättar för politikerna att fatta beslut om ett permanent förbud, som ett stort antal europeiska länder redan har gjort.”

schimpans unge

Globalt förbud

World Animal Protection arbetar för ett globalt förbud mot pälsindustrin. Vi vill se ett permanent förbud mot att hålla pälsdjur i bur av djurskyddsskäl, eftersom ett liv i fångenskap inte är förenligt med vilda djurs välfärd och naturliga beteenden. 

I Europa har 19 länder nu förbjudit minkavel. I Sverige stoppades minkuppfödningen tillfälligt av Jordbruksverket under 2021 på grund av smittriskerna under covid-19-pandemin. Men från och med 2022 är den svenska minkaveln återigen tillåten.

Roger Pettersson, generalsekreterare för World Animal Protection Sverige, säger:

”Flera länder har redan avvecklat pälsindustrin av djurskyddsskäl. Att Sverige inte har gjort det väcker stor förvåning runt om i världen och drar ner anseendet om att Sverige värnar om djur och djurens välfärd”.

Var med och hjälp djuren!

Vårt arbete för djuren hade inte varit möjligt utan våra supportrar. World Animal Protection slår vakt om djurens välfärd i Sverige och hela världen.

Vi vill vi få bort dagens onaturliga och brutala djurfabriker i livsmedelsindustrin och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. Arbetet för djuren innebär också att vi bidrar till att lösa de globala utmaningarna, med klimatförändringar, folkhälsoproblem och miljöförstöring.

Tillsammans är vi en stark kraft för en djurvänligare och hållbarare värld. Ditt stöd är viktigt för att World Animal Protection ska kunna hjälpa djuren.

Jag vill hjälpa djuren

I Europa har 19 länder nu förbjudit minkavel.

Läs mer..