Starkt stöd för rovdjur på den svenska landsbygden

Starkt stöd för rovdjur på den svenska landsbygden

Nyheter

På landsbygden i Sverige och nio andra EU-länder finns en tydlig inställning att vargar, björnar och lodjur ska skyddas och bevaras. Det är resultatet av en ny stor opinionsundersökning, Som World Animal Protection varit med och finansierat.

Sandra Jönsson, sakkunnig om vilda djur i World Animal Protection Sverige, säger:

”Det här är ett tydligt budskap till EU:s beslutsfattare, inklusive Sveriges regering, att rovdjuren ses som en naturlig del av landsbygden. Slutsatsen för politikerna borde bli att det finns ett starkt folkligt mandat att satsa på åtgärder för en levande landsbygd, som delas av människor, tamdjur och rovdjur. Enligt undersökningen borde politikerna både garantera en hög skyddsstatus för rovdjuren och samtidigt ge tamdjursägare ekonomiska förutsättningar att skydda sina tamdjur, för att minimera risken för rovdjursangrepp.”

Med rovdjur som grannar

Undersökningen har gjorts av företaget Savanta, på uppdrag av den europeiska paraplyorganisationen Eurogroup for Animals, som World Animal Protection är medlem i. 

I Sverige och nio EU-länder, från Frankrike i väst till Rumänien i öst, har totalt 10 000 invånare på landsbygden fått svara på frågor om vargar, björnar och lodjur. 

Tom Svensson Lodjur

Här handlar det alltså inte om vad stadsbor anser, utan de svarande är personer som lever nära rovdjurens livsmiljö. Det understryks av att av samtliga tillfrågade har i genomsnitt 27 procent mött minst en varg, 25 procent minst en björn och 19 procent minst ett lodjur. Motsvarande siffror för Sverige är 26 procent för varg och betydligt högre, hela 30 procent vardera, för björn och lodjur. 

Skyddad samexistens

Naturskydd är något som rankas mycket högt av dem som svarat på frågorna. Att skydda och bevara den biologiska mångfalden och olika arter tycker i genomsnitt 78 procent är viktigt eller mycket viktigt. Svenskarna är inget undantag, utan ligger på samma nivå.

I det här grundmurade naturmedvetandet har också rovdjuren en självklar plats: 73 procent anser att stora rovdjur har rätt att få finnas i EU och andelen i Sverige är ännu något högre.

BJörn Sverige

Som en logisk följd av inställningen till en naturlig samexistens med rovdjuren vill drygt två av tre, både i Sverige och i genomsnitt, att stora rovdjur ska omfattas av ett starkt skydd. Då handlar det inte bara om att skydda deras existens här och nu, utan också om att garantera att rovdjuren ska finnas kvar på den europeiska landsbygden även i framtiden . 

Men det är inte bara rovdjuren som politikerna bör skydda. En lika stor andel av de tillfrågade som de som vill ha ett starkt skydd för rovdjuren, vill även att tamdjursägare ska få offentligt stöd för att förebygga problemen med rovdjursangrepp. De bör få full ekonomisk ersättning för de kostnader de har för att skydda sina tamdjur mot rovdjur. 

Klart besked till EU-kommissionen

Just nu håller EU-kommissionen på att överväga ett försvagat skydd för vargar. En sådan förändring skulle kunna få allvarliga konsekvenser för de satsningar som gjorts under de senaste åren för att hjälpa den europeiska vargstammen att återhämta sig. 

Den här undersökningen ger ett klart besked till EU-kommissionen att det finns en stark folklig opinion på landsbygden att inte försämra livsvillkoren för vargarna. 

Sandra Jönsson säger:

”Det skulle vara mycket olyckligt både för vargarnas välfärd och den demokratiska förankringen om skyddet försvagas. Mot bakgrund av undersökningen uppmanar vi och Eurogroup for Animals därför EU:s beslutsfattare att respektera åsikterna hos dem som bor närmast rovdjuren: fortsätt att slå vakt om det starka skyddet för vargar i EU:s nuvarande Art- och habitatdirektiv. Vi har framfört den här uppmaningen i ett brev till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen”. 

Till rapporten

 

Din hjälp är livsviktig

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurs lidande både i Sverige och andra länder. Vårt arbete handlar särskilt om att hjälpa djuren i matindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. 

Insatserna för djuren är beroende av frivilligt stöd och hade inte varit möjliga utan våra gåvogivare. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection. 

Vi är mycket tacksamma för din hjälp. 

Ja, jag vill hjälpa djur! 

 

 


 

Slutsatsen för politikerna borde bli att det finns ett starkt folkligt mandat att satsa på åtgärder för en levande landsbygd, som delas av människor, tamdjur och rovdjur.

Läs mer..