Våra lungor brinner - Djur i katastrof - World ANimal Protection Sverige

Vårt veterinärteam räddar djur som lider när Amazonas brinner

Nyheter

Vilda djur som jaguar, ozelot, tapir, sengångare, floddelfin, makak, papegoja och anakonda är i stor fara allt eftersom eldarna fortsätter att brinna i Amazonas regnskog.

Vi beräknar att miljontals vilda djur, en del av dem utrotningshotade, dödas, skadas eller lider på andra sätt. En sak är tydlig: djuren är i allvarlig fara. Tusentals av dem är redan döda, andra lämnas kvar och kvävs eller dör i lågorna. De som förlorar sitt hem i skogen riskerar att tjuvjagas.

Vi vill hjälpa de glömda offren, de vilda djuren i Amazonas, tio procent av jordens arter. De behöver hjälp NU, precis som människorna. 

Rädda djur i katastrofer

Diana, drabbad sengångarunge

Vi har arbetat med ett team av veterinärer och CETA:s djurräddningscenter i Rio Branco, delstaten Acre.

Där finns bland andra Diana, en månadsgammal sengångarunge, som föll från mammans rygg när ett högt träd i regnskogen fälldes illegalt. Diana skadades lätt vid fallet och har dessutom vissa andningsbesvär.

Veterinärerna agerade snabbt för att hjälpa henne och försökte återförena henne med mamman men lyckades inte hitta henne. Veterinärteamet är mycket varsamma med Diana och hoppas kunna rehabilitera henne tillbaka till regnskogen.

1024835

Våra katastrofteams viktiga arbete

Vi hjälper djuren i Amazonas regnskog genom att:

  • Utvärdera hur djuren påverkats och vilka behov de har tillsammans med CETAs djurräddningscenter
  • Ger brandkåren utbildning och utrustning för att de även ska kunna rädda djur
  • Delar ut nödhjälpspaket för djur i katastrofzoner, som förband och medicin, parasitbehandling med mera
  • Hjälpa till med rehabilitering av och eventuell återvändning till det vilda för de som kan
  • Analysera det bredare och långsiktiga behovet för djur som påverkats av Amazonasbränderna, i samarbete med lokala organisationer, regering och myndigheter

Brandkåren arbetar hårt

Brandkåren inriktar sig på att stoppa eldsvådornas spridning. När de gör det stöter de ofta på djur som överlevt – mestadels långsamma djurarter som sengångare, ormar och myrslokar. Fåglar är också drabbade eftersom de har sina bon högt uppe i träden.

Utan utbildning och rätt utrustning har brandkåren svårt att rädda djuren. Det är därför vi bestämde oss för att dela med oss av våra kunskaper till dem.

Vår globala chef för katastrofarbete, Gerardo Huertas, säger: 

“Att hantera eldsvådorna där det är möjligt måste också innefatta ett förbud om att starta nya – något som till och med Brasiliens regering uppmanat till. Amazonas är världens lungor – om miljön lider, gör även djuren det – de är ofta de glömde offren i katastrofer.”

1024849

Helena Pavese, som är chef för vårt brasilianska kontor, säger:

“Det är grundläggande att Brasiliens regering agerar med absolut kraft mot dessa bränder. Det är tydligt att skadorna och förlusterna kommer att bli omöjliga att reparera för det brasilianska djur- och växtlivet, både nationellt och internationellt.”

Framtiden för Amazonas regnskog

Amazonas regnskog är hem åt 427 arter däggdjur, 1 300 fågelarter, 378 reptilarter och över 400 arter av groddjur.

Oron är stark för att påverkan på djur och ekosystem blir förödande.

Läs mer..