Land clearance fires

COP26-avtal om skogsskövling kan skydda miljarder djur

Nyheter

Ett hundratal länder har kommit överens om åtgärder mot avskogning, vid FN:s pågående klimattoppmöte COP26 i Glasgow. Enligt avtalet ska skogsskövlingen ha upphört 2030. Det skulle innebära stora förbättringar för miljarder vilda djur och djur i livsmedelsindustrin.

James Royston, chef för externa relationer i World Animal Protection, säger:

”Djurfabrikerna i livsmedelsindustrin glöms ofta bort som de stora klimatbovarna inom jordbrukssektorn. Ändå är det djurindustrin som driver på avskogningen. Det är djurindustrin som planterar grödor för att föda upp miljarder lidande djur. Och det är djurindustrin som förstör de naturliga livsmiljöerna för miljarder vilda djur.”

Undertecknarna av avtalet har inte bara enats om att stoppa skogsskövlingen senast 2030, utan också om att se till att områden som redan skövlats ska återställas med ny skogsplantering. För att klara de här målen är länderna överens om att satsa 20 miljarder dollar.

Köttindustrins bränder hotar miljontals djur

Djur utsätts för stort lidande i livsmedelsindustrins djurfabriker och under långa djurtransporter

Minskning av köttkonsumtionen

I de länder som står bakom avtalet finns 85 procent av världen skogar – däribland Brasilien som är hårt drabbat av avskogning.

Följderna av djurindustrins skogsskövling är mycket allvarliga: Vilda djur och växter tar stor skada när väldiga landområden skövlas. Djur utsätts för stort lidande i livsmedelsindustrins djurfabriker och under långa djurtransporter. Utsläppen av växthusgaser ökar och driver på den globala klimatkrisen så mycket att det blir svårt att klara Paris-avtalets målsättning från 2015, att ökningen av den globala medeltemperaturen helst inte ska överstiga 1,5 grader, jämfört med tiden före industrialiseringen.

James Royston säger:

”Förutom ett stopp för djurfabriker, måste länderna också fastställa att en minskning av köttkonsumtionen är nödvändig för att kunna uppfylla den här överenskommelsen till 2030 och klara målsättningen i Paris-avtalet.”

Köttindustrins bränder hotar miljontals djur

När Brasiliens skogar brinner, brinner också hoppet om en hållbar framtid för hela planeten.

Svenska banker bidrar till avskogning

Ett trettiotal av de största företagen i världen ställer sig bakom ansträngningarna att minska avskogningen. De har förbundit sig att inte längre göra några investeringar som bidrar till skogsskövlingen.

Svenska bankers investeringar riskerar dock att förvärra problemen. Det visar en nyligen presenterad rapport, som tagits fram av World Animal Protection Sverige, Fair Finance Guide Sverige och Naturskyddsföreningen. Svenska storbanker har mångmiljardintressen i företag inom köttindustrin som driver på avskogningen i Brasilien.

Julia Engqvist, kampanjansvarig i World Animal Protection Sverige, säger:

”Forests on Fire är en larmrapport, som borde få svenska banker att tänka om. När Brasiliens skogar brinner, brinner också hoppet om en hållbar framtid för hela planeten. Att svenska banker mitt i det katastrofläge vi befinner oss i förser högriskbolag för skogsskövlingen med miljardbelopp, är väldigt bekymrande.” 

Läs rapporten Forest on Fire

 

Läs mer..