Var skall delfinnerna på Kolmården nu ta vägen

Nu måste Kolmården ge delfinerna nya djurvänliga hem

Nyheter

Vi välkomnar Kolmårdens beslut att sluta med delfinshower. Men nu är det viktigt att se till att de tolv delfinerna inte kommer ur askan i elden. De måste omplaceras så att de får nya djurvänliga liv.

I onsdags kom nyheten: Inga fler delfinshower i Kolmården. Inte en dag för tidigt, utbrast Djurskydds­sverige samstämt och på sociala medier flödade hurraropen. Men glädje­yttringarna blandades också med en oro för vad som ska hända med delfinerna.

 

Lina Dahl, kampanjansvarig i World Animal Protection Sverige, säger:

”Vad som absolut inte får ske nu, är att delfinerna flyttas från Kolmården till ny fångenskap i andra delfinarier. Delfiner är vilda djur som hör hemma i världshaven. Tyvärr är det svårt att släppa dem fria efter alla år i fångenskap, men ett bra alternativ är ett djurvänligt reservat där de i så stor utsträckning som möjligt kan få utlopp för sina naturliga beteenden. Redan nu bör Kolmården stoppa alla uppträdanden med delfinerna.”

 

delfin kolmården onaturlig miljö

Tecken i tiden

De första delfinerna kom till Kolmården i slutet på 1960-talet. De fraktades genom landet med pompa och ståt. Djurparken, som kom till för att skapa arbetstillfällen och för att utgöra ett resmål för semestrande svenskar, gjorde ett stort PR-nummer av delfinernas ankomst.

Sedan dess har Kolmårdens delfinarium återkommande varit föremål för en kritisk debatt om djurvälfärd, inte minst från vår sida. Nu verkar det äntligen vara slutdebatterat, så att delfinariet bara blir kvar som ett varnande minne för framtiden. Stängningen av Sveriges första och förhoppningsvisa sista delfinarium, är ett tecken i en mer djurmedveten tid.

Antalet delfinarier kommer med största sannolikhet att fortsätta minska i Europa – även om tendensen inte är lika hoppfull i andra delar av världen. Vi ser gärna att Sverige nu hakar på den europeiska trenden och lagstiftar om att marina däggdjur som delfiner inte längre ska få hållas i fångenskap. Sådan lagstiftning har vi redan fått gehör för i andra länder.

delfin kolmården onaturlig miljö

Onaturlig miljö

För oss är det en självklar grundinställning att vilda djur trivs bäst i sina naturliga livsmiljöer. I undantagsfall kan djurparker bidra till att skydda hotade djurarter, men det är en nödlösning som måste utgå ifrån djurens egna intressen.

När det gäller delfiner anser vi att det inte går att ge dem en tillräcklig hög välfärdsstandard i djurparker. Därför ska de inte finnas någon annanstans än i det vilda.

Sandra Jönsson, expert på vilda djur i World Animal Protection Sverige, säger:

”Att vara instängd i en bassäng och uppträda som underhållning för människor är en mycket onaturlig miljö för delfiner. I frihet lever de i flockar och rör sig tillsammans över stora havsytor. När Kolmårdens delfiner nu ska få nya hem är det viktigt att ta hänsyn till den här sociala dynamiken, så att delfiner som skapat starka band mellan varandra får vara tillsammans även i fortsättningen.”

Våra åtgärdsförslag till Kolmårdens ägare:

1. Vi uppmanar Kolmårdens ägare, Park and Resorts Scandinavia AB, att se till att Kolmårdens delfiner får komma till ett djurvänligt reservat där de kan leva ett så naturligt och djurvänligt liv som möjligt.

2. Ha inga delfiner eller andra marina däggdjur i Kolmårdens Djurpark. Park and Resorts har en ambition att satsa mer på bevarande av hotade djurarter, men det är svårt att skapa tillräckligt hög välfärdsstandard för marina däggdjur i djurparker. Stöd i stället bevarandeprojekt med delfiner och andra marina däggdjur som lever i sina naturliga livsmiljöer.

3. Bidra till att världsdjurparksorganisationen WAZA och den europeiska djurparksorganisationen EAZA arbetar fram högre krav på välfärdstandard för marina däggdjur. Det behövs tydliga riktlinjer för stöd till bevarandeprojekt, som innebär att delfiner och andra marina däggdjur inte hålls i fångenskap och används för underhållning.

Var med och hjälp djuren!

Våra framgångar för djuren hade inte varit möjliga utan våra supportrar. Tillsammans är vi en stark kraft för en djurvänligare värld.

Hjälp djuren

Vad som absolut inte får ske nu, är att delfinerna flyttas från Kolmården till ny fångenskap i andra delfinarier. Delfiner är vilda djur som hör hemma i världshaven.

Läs mer..