Djurfabrikerna bidrar till  klimatkris för de vilda djuren

Djurfabrikerna bidrar till klimatkris för de vilda djuren

Nyheter

Utsläppen av växthusgaser orsakar extremväder, som inte minst får allvarliga konsekvenser för de vilda djuren. Livsmedelsindustrins djurfabriker står för en betydande del av de här utsläppen.

Julia Engqvist, kampanjansvarig i World Animal Protection Sverige, säger:

Djurfabrikerna innebär mycket lidande för djuren som föds upp där och är med sina stora utsläpp av växthusgaser en starkt bidragande orsak till klimatkrisen. Därmed påverkar de också de vilda djurens livsvillkor med extrema väderförhållanden. För hela planetens skull behövs nu ett radikalt systemskifte, med en avveckling av djurfabrikerna.

A school of silver fish in the wild

Massdöd i extremhettan

Aftonbladet rapporterar att många vilda djur har drabbats svårt av den mycket varma sommaren i Syd- och Centraleuropa. De pågående klimatförändringarna kan enligt forskare göra sådana här förödande värmeböljor vanligare i framtiden.

I Spanien och Frankrike har extremvärmen lett till massdöd bland fåglar. De stora humlorna riskerar också att bli överhettade och dö på liknande sätt som fåglarna. Överhuvudtaget visar forskningen att insekter är mycket känsliga för ett varmare klimat.

I Tyskland drabbades igelkottar av svält, när insekterna blev färre och maskar sökte sig längre ner i jorden för att undkomma hettan. Åtskilliga fjärilsarter hamnar i ett katastrofläge när de växter de livnär sig på dukar under för hettan.

I Frankrike och Österrike har uttorkade vattendrag blivit dödsfällor för många fiskar. Varmare vattentemperaturer är i sig livsfarliga för fiskar, eftersom det livsviktiga syret i vattnet då minskar och värmen kan öka fiskarnas kroppstemperatur.

A school of silver fish in the wild

Tillsammans skapar vi en djurvänligare värld

Vårt arbete för djuren hade inte varit möjligt utan bidragen från våra supportrar. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection.

World Animal Protection arbetar för djurens välfärd både i Sverige och resten av världen. Vi fokuserar särskilt på att stoppa djurens lidande i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. Våra insatser för djuren innebär också att vi bidrar till att lösa de globala utmaningarna, med klimatförändringar, folkhälsoproblem och miljöförstöring.

Vi är mycket tacksamma om du stödjer World Animal Protection. Tillsammans skapar vi en djurvänligare värld. Din hjälp är livsviktig.

Jag vill hjälpa djuren

För hela planetens skull behövs nu ett radikalt systemskifte, med en avveckling av djurfabrikerna.

Läs mer..