I talarstolen statsminister Ulf Kristersson (M). Till vänster de tre vice talmännen. Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Brev till regeringen: Sverige måste driva på EU:s djurskyddslagstiftning

Nyheter

EU var på väg att förbättra djurskyddet. Men nu är det högst osäkert om det blir så. Därför uppmanar World Animal Protection Sverige och andra djurvälfärdsorganisationer regeringen att verka för att EU inte sviker djuren.

Den nuvarande EU-kommissionen har lovat att lägga fram ett lagförslag för bättre djurvälfärd. Tyvärr har vi ännu inte sett något konkret förslag – trots att kommissionens mandatperiod tar slut nästa år. 

Eurogroup for Animals, som World Animal Protection är medlem i, har därför skrivit ett kampanjmejl till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen för att hon ska snabba på processen. 

Du kan skriva under och skicka mejlet till henne här:

Mejl till Ursula von der Leyen

 

Brev till svenska regeringen

World Animal Protection Sverige har också tillsammans med Eurogroup for Animals och de svenska djurvälfärdsorganisationerna Djurskyddet Sverige, Djurens Rätt och Svenska Djurskyddsföreningen skickat brev till den svenska regeringen.

I utskick till statsminister Ulf Kristersson och landsbygdsminister Peter Kullgren, ber vi dem att verka för att EU ska infria sitt löfte om en ny djurskyddslagstiftning.

Roger Pettersson, generalsekreterare i World Animal Protection Sverige, säger:

”Den 6 oktober träffas EU:s stats- och regeringschefer och EU-kommissionens ordförande i Granada i Spanien för ett toppmöte. Vi hoppas att Ulf Kristersson då tar sig tid att prata med Ursula von der Leyen om vikten av att lagstiftningsprocessen fortsätter som utlovat. Om lagändringen inte blir av skulle det vara en stor tragedi för miljontals djur och en hållbar framtid – och inte minst ett allvarligt demokratiskt problem för EU.” 

Stark folklig opinion

Eurobarometerundersökningen som publicerades 2016 visar att en överväldigande majoritet av EU-medborgarna vill förbättra skyddet för djur som används för kommersiella ändamål. Den starka folkliga opinionen för djuren framgår också tydligt av två medborgarinitiativ som lämnats till EU-kommissionen de senaste åren. 

Över 1,4 miljoner medborgare i olika EU-länder hade 2021 skrivit under initiativet End the Cage Age för ett förbud mot burar i lantbruket. Medborgarinitiativet Fur Free Europe, för en avveckling av pälsindustrin i EU, stöddes av över 1,5 miljoner EU-medborgare när det lämnades till EU-kommissionen i våras.

Nödvändigt systemskifte

I brevet till landsbygdsministern Peter Kullgren noterar vi att han glädjande nog klart och tydligt markerat sitt stöd för en förändrad djurskyddslagstiftning i EU. Nyligen uttryckte han en förhoppning till ansvariga EU-kommissionärer om att kommissionen ska lägga fram ett ändringsförslag under hösten. 

Han underströk att djurvälfärd är en högt prioriterad fråga för Sverige som gärna vill spela en aktiv roll i förhandlingarna. Landsbygdsministern utgick från ett helhetsperspektiv, där förbättrad djurvälfärd kopplas ihop med en grön omställning och ett mer hållbart livsmedelssystem. 

Roger Pettersson säger:

”Peter Kullgren lyfter fram en helt avgörande helhetssyn, som visar varför det är så viktigt att EU-kommissionen håller sitt löfte. EU:s djurskyddslagstiftning är en del av ett nödvändigt systemskifte för att skapa en hållbar framtid för människor, djur och miljö. Dagens storskaliga djurfabrikssystem i livsmedelsindustrin leder till en katastrofal situation, med allvarliga hot mot klimatet, folkhälsan och djurens välfärd. Nu måste vi skapa en stark opinion, som får EU-kommissionen att ta tag i de här ödesfrågorna för hela planeten”.

Var med och skapa en djurvänligare och hållbarare värld

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurs lidande både i Sverige och andra länder. Vårt arbete handlar särskilt om att hjälpa djuren i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. 

Insatserna för djuren är beroende av frivilligt stöd och hade inte varit möjliga utan våra gåvogivare. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection. 

Vi är mycket tacksamma för din hjälp. 

Ja, jag vill hjälpa djuren! 

 

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

EU:s djurskyddslagstiftning är en del av ett nödvändigt systemskifte för att skapa en hållbar framtid för människor, djur och miljö.

Läs mer..