Anima International har afsløret chokerende forhold på minkfarm i Bulgarien

Regeringen föreslår stöd till minkuppfödare som vill sluta

Nyheter

I sin budgetproposition föreslår regeringen att svenska minkuppfödare ska kunna kompenseras ekonomiskt om de frivilligt slutar med sin verksamhet. Det är helt i linje med vad World Animal Protection Sverige länge har arbetat för.

Lina Dahl, kampanjansvarig i World Animal Protection Sverige, säger:

”Det här är en mycket glädjande nyhet! Eftersom regeringens förslag har stöd av Sverigedemokraterna, bör det inte vara något problem att få förslaget godkänt av en majoritet i riksdagen. Pälsfarmer är onaturliga miljöer som innebär mycket lidande för djuren och vi har länge arbetat för en avveckling av pälsindustrin. Jag hoppas verkligen att många minkfarmare nu kommer att ta chansen att använda det här stödet, så att den sista minkfarmen i Sverige snart har bommat igen för gott”. 

180 miljoner kronor

Totalt vill regeringen och samarbetspartiet Sverigedemokraterna satsa 180 miljoner kronor under de kommande två åren för att underlätta för farmare att sluta med minkuppfödning.

Min lever under elendige forhold på minkfarme. Foto: Jo-Anne McArthur / We Animals

Detaljerna för hur stödet rent konkret ska se ut är ännu inte klara, men landsbygdsminister Peter Kullgren säger att stödet ska ha en tydlig garantifunktion, så att det kan ”möjliggöra för minkföretag att på ett planerat och lugnt sätt avveckla sin verksamhet”. Regeringen vill också utvärdera den nuvarande djurskyddslagstiftningen, för att bedöma om pälsdjursfarmning ska förbjudas i Sverige.

Lina Dahl säger:

”Det är mycket bra om vi kan få en avveckling av den svenska minkfarmningen på frivillig väg, men samtidigt sätter beskedet om att ett förbud ska utredas extra press på uppfödarna. Sverige rör sig därmed i samma riktning som många andra EU-länder. Förhoppningsvis dröjer det inte länge förrän det inte finns några pälsfarmer kvar varken i Sverige eller andra EU-länder – vare sig det sker på frivillig väg eller med ett förbud”.

En bransch på tillbakagång 

Regeringens stödförslag kan ses mot bakgrund av att pälsindustrin i dag är en bransch på tillbakagång – både i Sverige och resten av EU. Tillbakagången beror inte minst på ändrade attityder till pälsprodukter. Päls betraktas nu i stor utsträckning som något som inte hör hemma i ett modernt, djurvänligt samhälle – både av konsumenter och beslutsfattare. Hundratals kläd- och modemärken har blivit pälsfria på grund av djuretiska krav från sina kunder.

Allt fler EU-länder vänder ryggen mot pälsindustrin. Många medlemsstater har redan förbjudit pälsuppfödning och ett medborgarinitiativ för att stoppa all pälsuppfödning i hela EU ligger just nu på EU-kommissionens bord för behandling, efter att över 1,5 miljoner EU-medborgare har ställt sig bakom det. World Animal Protection och många andra djurvälfärdsorganisationer i EU stödjer det här initiativet, som kallas Fur Free Europe.

Covid-19-pandemin medförde också en ekonomisk kris för pälsindustrin. Under smittspridningen har produktionen av skinn minskat betydligt och åtgärder som vidtogs för att hindra smittspridning från pälsdjur till människor gjorde pälshandeln mindre lönsam.

Vill du vara med och skapa en djurvänligare värld?

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurs lidande både i Sverige och andra länder. Vårt arbete handlar särskilt om att hjälpa djuren i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. 

Insatserna för djuren är beroende av frivilligt stöd och hade inte varit möjliga utan våra gåvogivare. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection. 

Vi är mycket tacksamma för din hjälp. 

Ja, jag vill hjälpa djuren! 

 

Jag hoppas verkligen att många minkfarmare nu kommer att ta chansen att använda det här stödet, så att den sista minkfarmen i Sverige snart har bommat igen för gott.

Läs mer..