Monkey in a cage at a market

Öppet brev till WHO: Hög djurvälfärd avgörande för att stoppa ny pandemi

Nyheter

WHO:s 194 medlemsstater håller just nu på att utforma ett avtal för att motverka framtida pandemier. Därför har vi tillsammans med elva andra organisationer skrivit ett öppet brev till WHO om hög djurvälfärd som en nyckelfaktor för att minska risken för smittspridning.

Arbetet med att ta fram avtalet pågår med den katastrofala Covid-19-pandemin som plågade världen mellan 2020 och 2022 i färskt minne. Nu gäller det att arbeta förebyggande, för att undvika liknande eller värre världskriser i framtiden. Tanken är att avtalet ska bli den första juridiskt bindande internationella överenskommelsen för att förhindra nya pandemier.

För att lyckas med det är god djurvälfärd en ödesfråga. Närkontakt mellan människor och vilda djur är en betydande riskfaktor för spridning av allvarliga sjukdomar. World Animal Protection, vår samarbetsorganisation Eurogroup for Animals och tio andra organisationer uppmanar därför WHO att integrera djurvälfärd i sitt arbete för att skapa en effektiv handlingsplan.

Det är viktigt att få in ett helhetstänkande i avtalet: vi måste inse och agera utifrån det faktum att djurs och människors välfärd hör ihop. Om vi inte inför kraftfulla åtgärder nu för att förbättra djurens välfärd utsätter vi inte bara djur för ett oacceptabelt lidande, utan kan också få betala ett mycket högt pris i form av nya folkhälsokatastrofer i framtiden.

Stora risker för zoonoser

WHO definierar zoonoser som sjukdomar som överförs från ryggradsdjur till människor. Över 60 procent av alla infektionssjukdomar är zoonotiska och av dem antas drygt 70 procent komma från vilda djur. 

Att människor tar vilda djur från deras naturliga livsmiljöer och gör dem till handelsvaror ökar risken för zoonoser, som kan orsaka stort lidande för enskilda individer och i värsta fall utvecklas till dödliga pandemier. Varje dag jagas många vilda djur eller föds upp i fångenskap för att bli livsmedelsprodukter eller andra typer av handelsvaror, som sällskapsdjur, traditionell medicin, underhållning och pälsprodukter.

Den industriella djurhållningen i livsmedelsindustrins djurfabriker är också en uppenbar smitthärd för zoonoser. I djurfabrikerna trängs djur tätt ihop i onaturliga miljöer med mycket stress och lidande.

En effektiv åtgärd för att minska riskerna för zoonoser är att minska den onaturliga kontakten mellan vilda djur och människor. Vilda djur hör hemma i det vilda och den globala handeln med vilda djur måste stoppas. Andra åtgärder är att avveckla livsmedelsindustrins djurfabriker och sätta stopp för pälsdjursuppfödning.

Mer information om  farorna för spridning av zoonoser och utveckling av nya pandemier finns i World Animal Protections rapport Protecting our world from future pandemics”.

Till rapporten

Var med och skapa en djurvänligare och hållbarare värld

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurens lidande i Sverige och andra länder och skapa en hållbar planet för alla. Vi har kontor i Sverige och 13 andra länder i Europa, Afrika, Asien, Oceanien, Nord- och Sydamerika och är verksamma i ett femtiotal länder. 

Vi fokuserar särskilt på att stoppa djurens lidande i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. Våra insatser för djuren innebär också att vi bidrar till att lösa de globala utmaningarna. Med klimathotet från djurindustrins stora utsläpp av växthusgaser och allvarlig smittspridning mellan djur och människor.

Vårt arbete för djuren hade inte varit möjligt utan stödet från våra gåvogivare. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection. Vi är mycket tacksamma för din hjälp. Tillsammans skapar vi en djurvänligare och hållbarare värld.

Hjälp djuren

Närkontakt mellan människor och djur är en betydande riskfaktor för spridning av allvarliga sjukdomar.

Läs mer..