Vårt arbete mot spöknät är avgörande för FN:s hållbarhetsmål

Vårt arbete mot spöknät är avgörande för FN:s hållbarhetsmål

Nyheter

Trycket ökar på länderna att minska nedskräpningen i havet och hålla åtagandena gentemot FN. GGGI, vårt initiativ mot spöknät, har en nyckelroll i arbetet för att hjälpa länder med praktiska lösningar.

Kvarlämnad och tappad fiskeutrustning, känt som spöknät, är att stort globalt problem. Det skadar känsliga ekosystem, bidrar till minskade fisktillgångar och när det bryts ner kan det sluta i våra livsmedel.  Det är ett av de största hoten mot livet i havet och har orsakat 10% minskning av fisk globalt.

Under 2015 tog FN fram 17 ambitiösa globala hållbarhetsmål, kända som SDG (Sustainable Development Goals).

Mål 14 handlar helt om havet. Det första undermålet, 14.1, koncentrerar sig på marin nedskräpning och uppmanar till avsevärd minskning av nedskräpning av alla slag, inklusive spöknät, senast år 2025.

Den första FN-konferensen någonsin som handlar om havet äger rum i New York i juni. Syftet är att göra SDG 14 till något påtagligt och positivt för att rädda våra hav och livet i dem. Det är där vi kommer in. 

Vi räddar och rehabiliterar skadade havsdjur

GGGI driver på lösningar

Ingrid Giskes, vår projektledare för GGGI, berättar:

”I februari deltog jag och mina kampanjkollegor på ett förberedande möte för FN:s havskonferens. Det satte temat för konferensen, där två delar är mindre skräp i havet och hållbart fiske. Vi talade om vikten av detta och hur GGGI agerar för att bidra till dessa två mål.”

GGGI som startades av oss för två år sedan är en allians av ideella organisationer, experter och representanter från fiskerinäringen med syftet att minska mängden spöknät i haven. Vi är stolta över GGGI och är övertygade om att det är en av nycklarna till att förverkliga Mål 14.

Det GGGI bidrar med kommer att rädda hundratusentals djur i havet som påverkas av spöknät varje år genom att:

  • Stötta förebyggande åtgärder som ska hindra fiskeutrustning från att hamna i havet. Det innebär bland annat att kunna ta emot utrustningen i hamnarna och se till att skadliga subventioner omvandlas till positiva åtgärder för fiskenäringen
  • Uppmuntra att spöknät tas bort från havet
  • Bidra till en global förståelse för omfattningen och allvaret genom att informera via GGGI
  • Stötta utbildning av hur man befriar intrasslade djur, som sköldpaddor och sälar
  • Ordna stöd och bidrag till Valkommissionens arbete för att frita intrasslade valar.

1016751

Samarbeta för att skydda djur i stor skala

De närmaste månaderna hoppas vi att så många länder som möjligt vill vara med och avlägsna spöknät från och hindra att mer hamnar i havet. På FN-konferensen i juni kommer vi att presentera GGGI som ett nyckelnitiativ för att infria förpliktelser under SDG 14.

Det förberedande mötet gav oss möjligheten att se till att spöknäten och det dödliga hot de utgör inte glömdes bort.

Globalt stöd för livet i havet

På mötet var vi också värdar för en diskussion om spöknät med delegater från Belgien och Tonga. Det blev en stor framgång och sändebuden kommenterade att diskussionen blivit en riktig ögonöppnare och erbjöd verkningsfulla åtgärder för GGGI.

Mr Tevita Suka Mangisi, Tongas FN-sändebud, kommenterade:

"Tonganer är havets folk. Haven, vår ‘moana’, är vårt arv. Vi måste förhindra att fiskeutrustning hamnar i havet eftersom det orsakar allvarlig miljöpåverkan och har både ekonomisk och social påverkan på havsmiljön. Vi stödjer starkt handlingarna i Global Ghost Gear Initiative."

Vi måste agera nu

Det är hög tid att skydda haven och dess invånare. Länder erkänner behovet av att rensa våra hav från dessa dödsfällor.

Läs mer om vårt arbete för att skydda havets invånare här >>

De närmaste månaderna hoppas vi att så många länder som möjligt vill vara med och avlägsna spöknät från och hindra att mer hamnar i havet.

Läs mer..