Tigrar lider i fångenskap

26 000 underskrifter mot ny djurpark för tigrar i Thailand

Nyheter

World Animal Protections team i Thailand har överlämnat protestlistor med över 26 000 namn till den thailändska regeringen. Protesterna gäller uppgifter om att företagare planerar att starta en ny djurpark för tigrar i landet.

Protestlistorna lämnades vid ett besök hos departementet för nationalparker och bevarande av vilda djur och växter (DNP). För oss är det oacceptabelt att vilda djur som tigrar hålls och föds upp i fångenskap för att visas upp som underhållning för djurparksbesökare.

Vår thailändska kollega Chatnarong Muangwong, kampanjansvarig för vilda djur, säger:

 ”Under det här mötet bad vi om att National Park Service ska undersöka och se över tillståndsförnyelsen och registreringen för den nya djurparken. Som covid-19-situationen tydligt har visat kan många operatörer inte ta hand om sina djur ordentligt. Många har haft välfärdsproblem redan före covid-19. Särskilt anläggningar som erbjuder shower med vilda djur och där finns det fortfarande kvar många problem. Uppfödningen av vilda djur på vissa platser kan också ha kopplingar till olaglig handel med vilda djur.”

Undersökning och samarbete

Departementet var glädjande nog lyhört för vår begäran och lovade att undersöka ärendet närmare. Vi kommer också att samarbeta med DNP för att få fram en handlingsplan som ska för att förbättra de vilda djurens situation och för att driva på arbetet mot olaglig handel med vilda djur.

Antalet tigrar i fångenskap i Thailand har mer än fördubblats under de senaste 10 åren, till cirka 1 400. De flesta av dem tillhör främmande arter, som bengaliska och sibiriska tigrar.

Vårt thailändska team har märkt en ökad oro för hur vilda djur behandlas i den thailändska turistindustrin, både hos utländska turister och hos thailändare.

Tigrar lider i fångenskap

Grymma förhållanden

Protestaktionen mot den nya djurparken för tigrar kan ses mot bakgrund av stängningen av den ökända djurparken Sriracha Zoo, så sent som i somras. Det finns misstankar om att det kan finnas kopplingar mellan planerna på den nya djurparken för tigrar och Sriracha Zoo, där det bland annat fanns hundratals tigrar och elefanter.

Vår expert Jan Schmidt-Burbach, chef för djurvälfärd och undersökningar, sa i samband med stängningen: 

”Vi har dokumenterat förhållandena i Sriracha Zoo under drygt ett årtionde och där har tusentals vilda djur systematiskt utsatts för grymma förhållanden i fångenskap, för att visas upp som underhållning.”

Han uppmanade den thailändska regeringen att tänka om och skapa ett nytt förhållningssätt till vilda djur, när turistindustrin kommer i gång igen efter restriktionerna i samband med covid-19-pandemin. Ambitionen måste vara att stoppa grymheterna i fångenskap och i stället satsa på djurvänliga sätt att uppleva vilda djur i deras naturliga livsmiljöer: ”Tigrar, elefanter och krokodiler är vilda djur – inte underhållare”.

Här kan du läsa mer om vårt arbete för vilda djur som utnyttjas som underhållning.

Vilda djur - inte underhållning 

Antalet tigrar i fångenskap i Thailand har mer än fördubblats under de senaste 10 åren, till cirka 1 400.

Läs mer..