Goda nyheter för mjölkkor i Indien

Goda nyheter för mjölkkor i Indien

Nyheter

Vårt kontor i Indien samarbetar med regeringen, myndigheter och företag för att ge mjölkkor bättre välfärd. Nu har arbetet börjat ge resultat.

Delstatsregeringen i Karnataka har uppmanat alla mjölkgårdar att ansluta sig till NDC, National Dairy Code. Det är regler som har utvecklats av oss tillsammans med Indiens intresseorganisation för mjölkbönder, National Dairy Research Institute.  

Dessutom har Karnataka Milk Federation, som är ett statligt mjölkkooperativ och bland de fem största mjölkproducenterna i Indien, inkluderat NDC i utbildningen av alla veterinärer, tjänstemän, praktikanter, bönder och högre tjänstemän i sin skola Central Training Institute.

Kwality Dairy India, som är landets tredje största mjölkproducent, blir den första att förbinda sig till att förbättra välfärden för mjölkkor genom hela leverantörsledet.

Kwality Dairy India kommer att:

1) granska alla sina mjölkleverantörer 

2) införa World Animal Protections 10 punkter för välfärd för mjölkkor inom fem år

3) informera på sin hemsida och i årsrapporter om framstegen för djurvälfärd i enlighet med våra olika nivåer.

”Eftersom djurvälfärd för mjölkkor hittills har ignorerats i Indien är detta en avgörande utveckling för att forma framtidens mjölkindustri. Mjölkproduktion ses som en inkomstmöjlighet för bönder men hur djuren som producerar mjölken har det diskuteras aldrig. Utvecklingen kommer att ändra synen på kor och bufflar i kedjan från rena ”cash cows” till kännande varelser med grundläggande behov. Jag är mycket stolt över att vara en del av gruppen som gjorde detta möjligt”, säger Khushboo Gupta på vårt Indien-kontor.

1018575_india_dairy_farm

Förbättringar för mjölkdjur

Tillämpningen av National Dairy Code kommer att göra stor skillnad för mjölkdjur i städer. Där tvingas boskapen vara på gatorna eftersom det inte går att ge dem ladugårdar eller naturlig tillgång på foder. Därför letar de efter mat på soptippar, hindrar trafiken, skadas och får i sig farliga ämnen, som plast och vassa föremål. När reglerna börjar tillämpas kommer mjölkdjuren i städerna att få grundläggande saker som vatten, utrymme, frisk luft och trygghet. Ägarna tvingas följa kriterierna och det kommer att ge miljoner kor och bufflar i städer bättre liv.

Miljoner djur i byar får inte heller sina grundläggande behov av att röra sig, tillgång till vatten, passande golv och skydd tillgodosedda. Genom att Karnataka Milk Federation antagit NDC och utbildning av relevanta personer kommer dessa regler att nå ut till byarna. Engagemanget hos de anställda kommer att gradvis ändra attityderna och skapa ny praxis för hur djuren ska behandlas.

Kwality Dairy India Limited samlar in mjölk från tre delstater i Indien – Uttar Pradesh, Haryana och Rajasthan. De täcker runt 4 000 byar och 280 000 lantbrukare med sammanlagt närmare en halv miljon djur.

Läs mer om vårt övriga arbete för lantbruksdjur världen över >>

Indiens tredje största mjölkproducent, Kwality Dairy India förbinder sig att införa World Animal Protections 10 punkter för välfärd för mjölkkor inom fem år

Läs mer..