Köttindustrins bränder hotar miljontals djur i Brasilien

Köttindustrins bränder hotar miljontals djur i Brasilien

Nyheter

World Animal Protection, en av världens största djurvälfärdsorganisationer, ger nu akut hjälp till vilda djur i Brasilien. Miljontals djur hotas, när stora områden bränns för att ge plats åt köttindustrin. En ny rapport visar att svenska banker har mångmiljardintressen i den här verksamheten.

Den främsta drivkraften bakom bränderna i Brasilien är köttindustrins produktion av kött och soja, som används som djurfoder i livsmedelsindustrins djurfabriker. En betydande del av sojan exporteras till djuruppfödning i Europa och Kina.

Följderna av bränderna är mycket allvarliga: vilda djur tar stor skada när väldiga landområden skövlas, utsläppen av växthusgaser ökar och driver på den globala klimatkrisen och djur utsätts för stort lidande i livsmedelsindustrins djurfabriker och under långa djurtransporter.

 Brända, uttorkade och utsvultna

Brända, uttorkade och utsvultna

World Animal Protection samarbetar med organisationer på plats i Brasilien för att hjälpa de vilda djuren i brandområdena. Tillsammans med Instituto Homem Pantaneiro (IHP) och Pantanal/MS Technical Animal Rescue Group (GRETAP) är vi verksamma i Pantanal- och Cerrado-regionerna.

Joao Almeida, generalsekreterare för World Animal Protection i Brasilien, säger: 

”Det är fruktansvärt att se vad de här bränderna leder till för miljön och de vilda djuren. Vi har sett hjortkalvar med brända ben, apor som varit helt förkolnade, jaguarer med brända tassar och uttorkade eller utsvultna djur. Vi kan inte längre bortse ifrån kopplingen mellan djurfabrikerna och det oansvariga beteendet hos de stora företag som driver på den här förödelsen.”

Den extrema torkan och hårda vindar gör det svårt att kontrollera bränderna. Små däggdjur är särskilt sårbara, eftersom de har svårt att springa undan bränderna. De försöker därför desperat klara sig genom att klättra upp i träd eller gömma sig i hål i marken, där de får svårt att överleva. Det är inte bara elden som är ett dödligt hot. Att andas in röken kan också vara livsfarligt och bränderna gör det också svårt för djuren att få tag på mat.

Vi hjälper hotade djur med flyktvägar undan bränderna och ger dem vatten och mat. Om det behövs har vi också möjlighet att transportera djur till andra platser för att de ska få vård, innan de om möjligt släpps ut i naturen igen.

 Brända, uttorkade och utsvultna

Larmrapport om svenska banker

En ny rapport, från World Animal Protection Sverige, Naturskyddsföreningen och Fair Finance Guide Sverige, visar att svenska banker har stora intressen i de företag som bidrar till de förödande bränderna i Brasilien.

Det finns 61 företag som karakteriseras som högriskbolag i rapporten, för sin inblandning i avskogningen i Brasilien. De sju största bankerna i Sverige har finansiella kopplingar till nästan hälften av dem, 27 företag. Totalt handlar det om investeringar och finansiering av företagens verksamhet på 11,5 miljarder kronor.

Julia Engqvist, kampanjansvarig i World Animal Protection Sverige, säger:

”Forests on Fire är en larmrapport, som borde få svenska banker att tänka om. När Brasiliens skogar brinner, brinner också hoppet om en hållbar framtid för hela planeten. Att svenska banker mitt i det katastrofläge vi befinner oss i förser högriskbolag för skogsskövlingen med miljardbelopp, är väldigt bekymrande.” 

 Brända, uttorkade och utsvultna

Stoppa djurfabrikerna

World Animal Protection uppmanar företag och regeringar att hjälpa till att skydda de miljontals vilda djur som nu utsätts för lidande och livsfara, på grund av köttindustrins hänsynslösa skövlingar av naturen i Brasilien

Det krävs också en djupgående förändring av hela livsmedelsindustrin för att komma till rätta med de här problemen. Målet måste vara att stoppa utbyggnaden av de grymma djurfabrikerna och den katastrofala miljöförstörelsen som de för med sig.

Julia Engqvist säger:

”Det är dags att avveckla djurhållning i djurfabriker, för att vi ska kunna skapa en hänsynsfull och hållbar framtid. Uppfödningen i djurfabrikerna leder till stress och dålig djurvälfärd i trånga, stimulanslösa miljöer, där djuren inte får utlopp för sina naturliga beteenden. För djurens och miljöns skull krävs nu en radikal omställning, med inriktning mot en mer vegetabilisk kosthållning.”

Rapporten "Forest on Fire"

Läs mer..