elephant valley project

”Framtidsvalet 2022” – för djur, människor och miljö

Nyheter

World Animal Protection Sverige sprider nu valtidningen ”Framtidsvalet 2022”. Budskapet till politikerna är ödesmättat: om vi inte gör mer för att skydda djurens välfärd, kommer effekterna även att bli katastrofala för folkhälsan, miljön och klimatet

Michaela Milivojevic Sandvik, projektansvarig för valkampanjen i World Animal Protection Sverige, säger: 

”Valtidningen ger oss en unik möjlighet att kontakta de politiska kandidaterna inför valet i höst och förmedla vårt budskap till dem. Mänskligheten står inför ett avgörande vägskäl i historien och det är bråttom att agera. Hur vi behandlar djuren handlar inte bara om deras välfärd, utan avgör också framtiden för människor och hela planeten. Tillsammans kan vi skapa en hållbar värld för alla – i dag och för kommande generationer.”

Valtidningen ”Framtidvalet 2022” har tagits fram som en vägkarta för vad som nu måste göras. World Animal Protection Sverige sammanfattar avgörande ödesfrågor och sätter in dem i ett större sammanhang, med konkreta lösningar på problemen.

Fokus på samarbete

Ambitionen med tidningen är att informera och engagera politiker för att skapa ett bra samarbetsklimat, som kan leda till konkreta, långsiktiga åtgärder.

Målgruppen är i första hand politiska kandidater till poster på alla nivåer i höstens val: riksdag, regioner och kommuner. Men också alla som vill var med och påverka politikerna att skapa en mer hållbar framtid – och själva vara en del av lösningen.

Många kandidater har redan fått valtidningen hemskickad till sig och utskicken kommer att fortsätta under sommaren. I veckan har tidningen också delats ut bland politikerna i Almedalen och mötts av ett stort intresse – inte minst för sin inriktning på dialog och gemensam handlingskraft.

Roger Pettersson, generalsekreterare i World Animal Protection Sverige, säger:

”Som en av världens största djurvälfärdsorganisationer vill vi vara en expertresurs för svenska politiker, för att hjälpa dem att fatta beslut som gör livsavgörande skillnad för många. För oss är det viktigt att skapa en konstruktiv dialog med politikerna. Vårt budskap riktas till alla partier, oberoende av politisk färg. Om vi ska klara av de stora utmaningar vi nu står inför krävs ett effektivt samarbete över ideologiska skiljelinjer.”

Ödesfrågor med starkt stöd

De åtta ödesfrågor World Animal Protection Sverige tar upp i valtidningen utgår visserligen från djurens perspektiv, men spänner över många andra områden som kräver bred samordning – både nationellt och internationellt: FN-deklaration för djurens välfärd, global handel med vilda djur, antibiotikaresistens, zoonoser och pandemier, troféjakt, djurfabriker, omställning av livsmedelsindustrin och förbättrat djurskydd.

Enligt en Novus-undersökning som presenteras i valtidningen finns ett starkt stöd för World Animal Protection Sveriges valfrågor hos svenska folket. Runt 90 procent i undersökningen anser exempelvis att det är viktigt att förbättra djurens välfärd för att motverka zoonoser, pandemier och antibiotikaresistens och att stoppa den illegala handeln med vilda djur. Nästan 80 procent vill avveckla livsmedelsindustrins intensiva och onaturliga uppfödning i djurfabriker.

Överanvändning av antibiotika i livsmedelsindustrin skapar antibiotikaresistens och superbakterier, som nu är ett stort globalt folkhälsoproblem. Att djur trängs ihop under onaturliga och stressande förhållanden i djurfabriker ökar risken för sjukdomar, som kan spridas vidare till människor och utvecklas till pandemier.

Livsmedelsindustrins djurtransporter, djurfabriker och skogsskövling förvärrar problemen med växthusgaser och klimatförändringar. Köttindustrins skogsskövling är också ett dödligt hot mot många vilda djur och förstör deras naturliga livsmiljöer. Den omfattande handeln och nära kontakter med vilda djur innebär dessutom allvarliga smittorisker för både människor och djur.

Roger Pettersson säger:

World Animal Protection Sverige vill ingjuta framtidstro i alla som läser tidningen, genom att inte bara rada upp problemen vi står inför utan också peka på lösningarna. Nu är det viktigt att politikerna ser vad som behöver göras och sätter igång förändringsarbetet. Vi bidrar gärna med vår erfarenhet och expertkunskap. Tillsammans kan vi göra valet 2022 till ett framtidsval för en bättre värld för människor, djur och hela planeten.”

Ladda ner valtidningen

Mer om vårt valarbete

Toppbild: källa Elephant Valley Project

Som en av världens största djurvälfärdsorganisationer vill vi vara en expertresurs för svenska politiker, för att hjälpa dem att fatta beslut som gör livsavgörande skillnad för många.

Läs mer..