pytonorm

Handeln med reptiler skapar enormt lidande och sjukdomar

Nyheter

Kungspyton och miljoner andra vilda djur fångas i det vilda eller föds in i fångenskap och säljs i mångmiljardhandeln med exotiska husdjur.

Kungspyton är det afrikanska djur som handlas mest. Handeln är en tickande bomb för infektioner och dödliga sjukdomar. Djur tas från det vilda eller föds upp i fångenskap, hålls ofta i trånga, smutsiga förhållanden och skapar en dödlig grogrund för sjukdomar, samtidigt som djuren lider enormt.

Lina Dahl, kampanjansvarig på World Animal Protection Sverige:

"Ett permanent förbud för handeln med vilda djur är den enda effektiva lösningen – det skyddar vilda djur, minskar lidandet för vilda djur i fångenskap och bidrar till att förhindra smittohärdar. Corona-utbrottet och regelbundna utbrott av salmonella bevisar hur stressade och skadade vilda djur och människor kan bli en farlig kombination. Vi måste agera för att stoppa handeln med exotiska husdjur, inte bara för att skydda och bevara vilda djur utan också skydda människors hälsa."

Pytonorm fångatas

Reptilhandeln står för 20% av den globala handeln med exotiska husdjur, ändå är ormar kanske den mest missförstådda av alla djur. En granskning av 5 000 ormar i fångenskap visar att de ofta inte ens får sina grundläggande behov tillgodosedda, som att sträcka ut sig i sin fulla längd.

Kungspyton tros varken kunna känna smärta eller lida. Man tror felaktigt att det är enkelt att hålla ormar, vilket är ett av de vanligaste missförstånden som bidrar till att de är eftertraktade som husdjur.

Ball python after hunting, Ghana. Credit: World Animal Protection / Aaron Gekoski

I fångenskap hålls kungspytonormar i för små utrymmen och får oftast inte tillgång till vatten, skydd och berikning i den omfattning de behöver, även om deras ägare gör sitt bästa för att ta hand om dem.

Aktiviteter på nätet driver på efterfrågan och den brutala handeln. Nyckelaktörer är Facebook, YouTube och Instagram. Djuraffärer och internethandel ökar också både efterfrågan och tillgången på exotiska djur som kungspyton.

Handeln med vilda djur. Pytonormar i fångenskap.

Lina Dahl fortsätter:

"Vi börjar nu se följder av den grymma exploateringen av ormar och det lidande som följer. Djuren tas från sin naturliga miljö, slängs ner i säckar och föds upp intensivt i fångenskap – det ska inget vilt djur behöva uppleva. Den globala handeln med afrikanska pytonormar är en viktig inkomstkälla för flera lokalsamhällen men när ormarna är borta är även pengarna det. Med utbrottet av coronavirus börjar vi äntligen inse att det inte är värt priset att hålla exotiska djur i fångenskap."

Rapport (på engelska) 

Läs mer..