Internationell undersökning av snabbmatsrestaurangers djurskydd

Pressmeddelande: Internationell undersökning av snabbmatsrestaurangers djurskydd

Nyheter

Den globala djurskyddsorganisationen World Animal Protection har undersökt några av världens största snabbmatsrestauranger. Undersökningen är den första någonsin där restaurangerna rankas efter hur de engagerar sig i välfärd för kycklingar.

Det beräknas att runt 40 miljarder slaktkycklingar föds upp varje år under dåliga förhållanden för att bli mat. I genomsnitt får de leva mindre än 40 dagar. De växer så snabbt att de ofta får problem med ben, hjärta och lungor.

Undersökningen the Pecking Order 2018 visar ett skrämmande resultat: Ingen av de stora snabbmatsrestaurangerna tar frågan om kycklingars välfärd tillräckligt seriöst. Burger King, Domino´s Pizza Group, Dominos Inc, KFC, McDonalds, Nando´s, Pizza Hut, Starbucks och Subway har alla blivit föremål för undersökningen, som tittar på offentlig dokumentation från snabbmatsrestaurangerna utifrån tre kriterier; Intresse, ambition och transparens. Den visar följande:

Ingen av snabbmatsrestaurangerna har någon global policy om hur de ska förbättra välfärden för kycklingar. I många fall garanteras inte ens att kycklingarna har slaktats humant.

  • Ingen av restaurangerna når högre upp i rankingen än till ”poor”.
  • Bara tre av nio undersökta företag – Burger King, Starbucks och Subway – visar att de är intresserade av och har ambition att göra något då det gäller de största välfärdsproblemen. Men de utfästelser de gör gäller endast en region eller ett land.
  • Fem av dem – Domino´s Inc, Domino´s PLC, KFC, Nando´s och Subway når inte bättre upp i rankingen än ”failure”.
  • Snabbmatsrestaurangerna är generellt svaga vad gäller transparens. Alla ger mycket lite eller ingen information alls om hur de arbetar för att förbättra för välfärden för kycklingar.

World Animal Protection driver en global kampanj för bättre villkor för kycklingar. Organisationen kräver nu att snabbmatsrestaurangerna tar sitt ansvar genom att anta internationella riktlinjer som kan förbättra för miljontals kycklingar.

 Minimikraven är följande:

  • Använd hybridraser som växer i en mer hälsosam takt
  • Kycklingarna ska ha tillräckligt med utrymme för att kunna bete sig naturligt. Burar får aldrig användas.
  • Stallarna ska vara berikade på ett sådant sätt att kycklingarnas möjlighet att bete sig naturligt främjas. Det ska finnas naturligt ljus och ströbädden ska vara av hög kvalitet.
  • Endast humana slaktmetoder ska få förekomma.

I Sverige kommer vi att kontakta alla snabbmatsrestauranger för att diskutera resultatet i ”the Pecking Order 2018” med dem. Sedan vill vi se förändringar. Vi kommer också att sprida undersökningen till konsumenterna, så att de kan göra medvetna val genom att välja bort de värsta restaurangerna, säger Julia Engqvist, kampanjansvarig på World Animal Protection Sverige. Rapporten kan läsas i sin helhet här (på engelska).

Presskontakt World Animal Protection Sverige:

Lise-Lott Alsenius

070-397 2133

lise-lottalsenius@worldanimalprotection.se

Läs fler pressmeddelanden

Vi kommer att sprida undersökningen till konsumenterna, så att de kan göra medvetna val genom att välja bort de värsta restaurangerna.