Kampanjande kycklingen Rosa kommer till Sverige

Kampanjande kyckling till Sverige på europeisk maratonturné

Nyheter

En jättekyckling kallad Rosa kommer under 39 dagar att besöka 21 EU-medlemsländer och kommer till Sverige på fredag. Rosa vill ha en tydlig och obligatorisk märkning av kycklingkött.

Hon vill att konsumenter ska få svar på den enkla frågan: 'Hur har denna kyckling haft det?'  Rosa kommer att möta journalister och allmänheten utanför Riksdagshuset kl 11.00-12.00 för att väcka uppmärksamhet kring denna fråga. 

Omkring 90 % av all kyckling som fötts upp i EU kommer från intensiv inomhushållning och 39 dagar är lika lång tid som dessa normalt får leva. De lider ofta av hjärtproblem, förlamning och onormal tillväxt, något som få konsumenter känner till. Rosa menar att konsumenter måste kunna svara på den enkla frågan: Hur hade den här kycklingen det i livet?

Kampanjande kyckling till Sverige under europeisk maratonturné

Åtta av tio vill veta hur kycklingen har producerats

EU-kommissionen ser över märkningen av kycklingkött i sommar och Rosa vill att den ska hjälpa konsumenterna att svara på denna fråga. Forskning visar att Rosas sak får stöd av de flesta av EU:s medborgare. Åtta av tio europeiska konsumenter vill veta hur kycklingen de äter har producerats. Många märkningar för kött och mejeriprodukter inom EU använder förvirrande språk och bilder som antyder att djuren föds upp under ”naturliga” förhållanden; utomhus, på stora ytor och så vidare, även i de fall där djuren i själva verket har fötts upp under konventionella, intensiva system. Det krävs en bättre märkning för att det verkligen ska löna sig för dem som föder upp djuren på bättre sätt. Tamsin French är ekologisk kycklinguppfödare i Storbritannien och en av dem som finns i kycklingdräkten. Hon säger: "Märkningen på ägg har gjort det möjligt för producenter att byta till system som är bättre för djuren och även få mer betalt för det. Samma sak kan fungera för kycklingkött och innebära att marknaden för kött med hög djurvälfärd kan växa. Det enda som krävs är en enkel regeländring.” Elisabeth Tjärnström på World Animal Protection möter upp Rosa i Stockholm och förklarar varför detta initiativ är så viktigt: "Många märkningar är förvirrande och vilseledande för konsumenter. För att de ska kunna använda sitt inflytande till det bättre måste det finnas en ärlig och jämförbar information på produkterna de köper.” 

Fakta om Rosas europaturné:

Rosa kommer till Sveriges riksdag fredag 8 augusti kl 11.00-12.00 

  • Rosas turné började i Storbritannien och besöker Holland, Tyskland, Danmark, Sverige, Finland, Estland, Lettland, Polen, Tjeckien, Slovakien, Österrike, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Grekland, Italien, Spanien och Frankrike innan avslutningen i Belgien. 
  • 39Days4Rosa är en del av kampanjen “Märk Väl” (Labelling Matters), som drivs gemensamt av organisationerna Compassion in World Farming, RSPCA, Soil Association och World Animal Protection, med stöd av Eurogroup for Animals. Kampanjen har hittills stöd av över 9 miljoner konsumenter.
  • Rosas 39-dagarsturné kan följas på Twitter (@39Days4Rosa, #39Days4Rosa) och YouTube (39Days4Rosa).

Läs mer om vårt arbete för lantbruksdjur >>

Läs mer..