A mink in a small cage

Sverige bör förlänga avelsförbudet för minkar

Nyheter

I Danmark förlängs nu avelsförbudet för minkar till slutet av 2022, på grund av risken för spridning av covid-19. I Sverige finns ett motsvarande förbud till årsskiftet. Jordbruksverket bör följa Danmarks exempel och redan nu förlänga det. På sikt bör hela minknäringen avvecklas av djurskyddsskäl.

Roger Pettersson, generalsekreterare i World Animal Protection Sverige, säger:

”Vi välkomnar förlängningen av det danska avelsförbudet för minkar och hoppas att även Sverige kommer att förlänga sitt avelsförbud. Det vore märkligt om Sverige inte gör samma bedömning som Danmark redan har gjort.”

Det svenska förbudet mot att föda upp nya kullar av minkar gäller till och med den 31 december och är fattat av Jordbruksverket – efter dialog med Statens Veterinärmedicinska Anstalt och Folkhälsomyndigheten. Beslutet grundar sig på att de avelsdjur som finns kvar i minkfarmerna inte anses vara något hot mot folkhälsan, men om avel tillåts skulle den kunna utgöra en ökad risk för smittspridning.

Förlänga som Danmark

Roger Pettersson säger:

”Jordbruksverket bör fatta samma beslut om förlängning som Danmark har gjort. Under pandemin har det gjorts tydligt att farmerna kan utgöra en allvarlig fara för folkhälsan. Det danska beslutet bygger på ett utlåtande från Statens Serum Institut (motsvarar Folkhälsomyndigheten i Sverige), som har konstaterat att minkfarmerna även fortsättningsvis utgör en risk för smittspridning i samhället.”

Caged minks

Foto: Jo-Anne McArthur

Den 22 oktober kommer Jordbruksverket att informera om sin syn på minkfarmningens framtid, på ett möte med dialoggruppen för djurskydd. I den gruppen ingår World Animal Protection Sverige och vi kommer då att argumentera för att Sverige ska följa Danmarks exempel att förlänga förbudet mot minkavel.

Avveckling på sikt

World Animal Protection arbetar världen över för ett förbud mot pälsindustrin. Vi vill se ett permanent förbud mot att hålla pälsdjur i bur. Roger Pettersson säger:

”Flera länder har redan avvecklat pälsindustrin av djurskyddsskäl. Att Sverige inte har gjort det väcker stor förvåning runt om i världen och drar ner anseendet om att Sverige värnar om djur och djurens välfärd”.

Läs mer..