Vi sørger for foder til hunde i Costa Rica under coronapandemien

11 000 hungriga hundar i Indien har fått mat

Nyheter

Covid-19-pandemin har gjort att massor av hundar drabbats av akut svält. Tack vare generöst stöd från våra supportrar har vi kunnat mata 11 000 hungriga hundar i Indien. Vi vill rikta ett varmt tack till alla er som skänkt en gåva och på andra sätt engagerat er för hundarna.

I Indien har pandemin lett till att miljoner människor blivit arbetslösa, undernärda och fattigare. Följderna för djuren var snabba och brutala: i juli 2021 hade antalet övergivna husdjur tredubblats. 

När hotell och restauranger stängde hade Indiens snabbt växande antal hemlösa hundar - ensamma, förvirrade och hungriga  svårt att få mat, vatten och omsorg. Då bestämde sig vårt nätverk av lokala samarbetspartner och volontärer för att hjälpa till. 

Elefanter får stöd under corona

Även om det var en prioritet att snabbt hjälpa djur i nöd, var hundmatningsinitiativen inga engångsinsatser. Tack vare alla gåvor från supportrar blev de en del av ett större projekt: vårt globala svar på covid-19 och grundläggande arbete för att ge hundar bättre liv. 

Hjälp under pandemin 

Brist på mat, fler ägare som överger sina hundar och mindre resande under pandemin har lett till att hundar och andra djur hamnat i stor fara över hela världen. 

Tack vare våra supportrar och tillsammans med regeringar, frivilligorganisationer och volontärer har vi kunnat matat tusentals utsatta hundar runt om i världen. Vi har också gett mat och viktigt stöd för att skydda andra djur, som björnar och elefanter.

I Indien organiserade vi matningar där 11 000 hundar fick mat i Bhubeshnwar och Kolkata. Alla hundar vi matar är inte hemlösa. Våra kollegor har mötts av stor tacksamheten hos hundägare, som betraktar sina hundar som familjemedlemmar men inte har haft råd att ge dem tillräckligt med mat under pandemin. 

Elefanter får stöd under corona

Varaktig förändring för gatuhundar 

Det är viktigt att hundar bemöts på ett vänligt och respektfullt sätt och att lokalsamhällen tar ansvar för att ta hand om dem. Tyvärr utsätts miljoner hundar fortfarande för grymma avlivningar och misshandel, på grund av fattigdom, okontrollerad avel och inte minst av rädsla för att de ska sprida den dödliga sjukdomen rabies till människor

Målet med vårt arbete för hundar är att:   

  • Hemlösa hundar tas omhand på ett bra sätt och så att antalet hemlösa hundar minskar 
  • Lära ut ansvarsfullt hundägande  
  • Medverka till att nå WHO:s mål om att alla världens hundar ska vara rabiesfria 2030  

Från massvaccinationer till kontakter med politiker och utbildning av hundägare och samhällen - vårt arbete i Asien, Afrika och Latinamerika har visat att en hänsynsfull, ansvarsfull hantering av gatuhundar skyddar både människor och djur.

Detta arbete har inte pausats under pandemin. Vid sidan av våra insatser för att mata hungriga gatuhundar uppmuntrade vi lokalsamhällena att mata gatuhundarna i sina områden. Samtidigt bad vi myndigheter att låta organisationer mata hemlösa hundar och katter i parker. 

Elefanter får stöd under corona

Med hjälp av våra supportrar och samarbetspartner har vi vaccinerat och steriliserat nästan 2 miljoner hundar i 23 länder på fem kontinenter. Vi har lärt ut ansvarsfullt djurägande i 34 länder och hjälpt 27 regeringar med insatser för hur man tar hand om hemlösa hundar på ett bra sätt. 

Som en del av United Against Rabies Collaboration (UARC) arbetar vi för att världen ska vara fri från rabies senast år 2030. Samtidigt uppmanar vi världens regeringar att stoppa djurfabriker och handeln med vilda djur: två grymma industrier som skapar en grogrund för framtida pandemier, genom att öka risken för sjukdomsöverföring från djur till människor

Inspirerar andra i Indien 

Vi initierade en matning i Bhubaneswar, Odisha, där djur har drabbats hårt av covid-19-krisen. Tusentals svältande hundar matades av ett nätverk med volontärer som leddes av vår lokala indiska samarbetsorganisation. 

En av volontärerna sa till oss:

”Vi känner oss privilegierade att få stöd från World Animal Protection. Vi började med ett litet team, men vi är alla mycket känslomässigt kopplade till hemlösa hundar och har matat dem regelbundet. Det bästa är att andra människor blir inspirerade och har börjat mata hemlösa djur i sin närhet.” 

Elefanter får stöd under corona

Volontären Sandipan Mukherjee, som deltog i matningen i Kolkata, säger:

"Det mest tillfredsställande är när du ser ett hungrigt djur titta på dig i hopp om att få något och visar förtroende för dig. Det var en fantastisk känsla när andra blev inspirerade av våra ansträngningar och själva började mata hemlösa djur. Den lokala polisen samarbetade med oss och uppskattade vårt arbete."

Inte bara hundar 

Det är inte bara hundar som lider allvarligt under covid-19-pandemin. Globala restriktioner för resor och turism har lett till att djurvänliga reservat fått ekonomiska problem. Men med stöd från våra supportrar har vi kunnat hjälpa till. 

I Thailand har 11 elefantvänliga reservat kämpat för att ha råd att mata och ta hand om sina elefanter, som var och en måste äta tio procent av sin kroppsvikt om dagen. Vi har stöttat dessa parker med pengar till mat, kosttillskott, veterinärvård, personal och driftskostnader. 

Elefanter får stöd under corona

I Rumänien tar Libearty-reservatet hand om björnar som räddats från lidande i fångenskap. De drygt 100 björnarna som lever där behöver två ton mat varje dag. När besöksinkomsterna sjönk på grund av pandemin, hamnade reservatet i en ekonomisk kris. Vi hjälper därför Libearty att mata björnarna, betala sin personal och underhålla den 69 hektar stora skogsparken. 

Det är inte över än 

Just nu har världen långt ifrån återhämtat sig efter pandemin och många djur är fortfarande mycket sårbara. Vi har ambitionen att både kunna agera i akuta kriser för att hjälpa djur och samtidigt ta itu med grundorsakerna till problemen, genom våra kampanjer för att skapa en varaktig förändring för djur i livsmedelsindustrin och vilda djur.

Vi är mycket tacksamma för de gåvor vi får. Vårt arbete för djuren hade inte varit möjligt utan våra supportrar. Tillsammans gör vi skillnad för djuren.