Reddet bjørn i Balkasar-reservatet i Pakistan

Nytt reseföretag på vår djurvänliga lista

Nyheter

World Animal Protection Sveriges lista över djurvänliga reseföretag fortsätter att växa! För Joel Rapi på Travel2 var det ett självklart val att vara med på listan:

Varför är djurvänlig turism viktig för er?

Djurvänlig turism ökar förståelsen för djur och deras levnadsvillkor. Att lära sig om djurs villkor och påverkan från människan, bidrar till kunskap och intresse för vår värld och framtid. Kunskap föder engagemang och är nyckeln till att kunna påverka i rätt riktning.

De pengar som kontrollerad och ansvarsfull turism genererar kan användas för att skydda och bevara utsatta arter. Höga avgifter för att besöka naturreservat, som i Kenya och Tanzania eller som på Galapagosöarna, bidrar till att bevara och skydda dessa unika platser.

Hur ska ni berätta för era kunder om ert engagemang för djuren?

Genom tydlig information i de resehandlingar vi utfärdar till våra resenärer. Om vad man bör vara uppmärksam på och en uppmaning om att rapportera och informera om man upplever något problem under resan, som att djur far illa eller blir negativt påverkade av någon av de aktiviteter vi erbjuder.   

Vilka är dina bästa tips till reseföretag som också vill bli djurvänliga?

Undvik att erbjuda utflykter och aktiviteter där det är uppenbart att djur tar skada. Informera agenter och andra leverantörer att det inte får förekomma inslag av slagsmål, tävlingar eller cirkusföreställningar med vilda djur. Ibland är det svårt att veta ifall kraven på olika aktörer efterlevs. Råder osäkerhet är det bättre att avstå och helt slopa en aktivitet eller upplevelse där djur medverkar.  

Djurvänliga reseföretag

För att kunna stoppa lidandet för djur i turistindustrin samarbetar World Animal Protection med den globala resebranschen. Vi uppmanar alla reseföretag att inte erbjuda sina kunder några besök på anläggningar som använder sig av vilda djur som underhållning. Vilda djur är inget nöje! De hör hemma i sin naturliga miljö och ska behandlas med respekt, utifrån sina naturliga beteenden.

I Sverige har följande reseföretag tagit ställning mot all form av underhållning med vilda djur i fångenskap:

AlbatrosApolloAsien ParadisresorIndiGo TravelJambo ToursKenzan ToursKinalotsenLotus Travel, Läs & ResNaturresorOdenresorRolfs Flyg & BussSafariresor.seSwed-Asia TravelsThe Adventure Crowd (TAC)Volontärresor, Världens Resor, Winberg TravelZoom Fotoresor, ​AviFauna NaturresorFar Away AdventuresSolresorNazar, Travel2 och Nalini Tours

 

Följande företag har tagit avstånd ifrån underhållning med elefanter, som elefantridning och shower:

Atlantis Resor AB, KilroySembo och Ving

Globalt har vi nu 257 reseföretag med oss, som säger nej till turistunderhållning med elefanter. 

Läs mer..