Era gåvor hjälper över 270 000 djur i Nepal

270 000 djur i Nepal får hjälp

Nyheter

Efter att två stora jordbävningar ödelade delar av Nepal i april och maj i år har vi samarbetat med lokala myndigheter för att skydda djuren.

Tillsammans med lokala veterinärer har våra katastrofteam arbetat i samhällen och byar för att kunna ge hjälp till de djur som desperat behöver den.

I några av de värst drabbade regionerna har 95 % av hushållen egna djur och de är beroende av dem för sin inkomst. Hundratusentals djur lämnades skadade, utsatta och utan skydd efter jordbävningarna. 

Brännande solsken, monsunregn och iskalla nätter

För att vara säkra på att de donationer vi fått som stöd för insatsen används för att skydda största möjliga antal djur i de områden som behöver det mest gör vi omfattande utvärderingar - samtidigt som vi tar hand om djuren med akut hjälpbehov. 

Kaoset som följde på jordskalven har resulterat i att många djur är stressade. Det har påverkat mjölkproduktionen hos kor, bufflar och getter - det avslöjar framförallt att hälsotillståndet bland djuren är lågt. Dessutom behöver de unga djuren mjölken för att kunna överleva och djurens ägare är beroende av mjölken som inkomstkälla.

I Nepal är djuren utsatta för extrema väderförhållanden, som brännande solsken, monsunregn och iskalla nätter. När de flesta väderskydden förstördes eller blev skadade i jordbävningarna blev det viktigaste att få fram nya för att hjälpa landets djur.

incontext-bangladesh-030715


En av våra veterinärer undersöker kalven Tari, som sprang hemifrån under jordbävningen och skadade sig.

Skyddar över 270 000 djur

Tillsammans med den nepalesiska regeringen tar vi itu med dessa problem och skyddar över 270 000 djur i landet.

Tack vare stödet vi fått från alla som skänkt en gåva kan vi få fram materialet som behövs för att bygga 1 400 helt nya skydd i de värsta drabbade områdena. Över 8 000 djur kommer att få direkt hjälp och ytterligare runt 250 000 djur får nytta av skydden under de kommande sju åren.

Vid sidan av en utbildningskampanj som Nepals veterinärorganisation håller i kommer vi att hjälpa 20 000 djur i Chautara-distriktet. Chuatara var ett av de områden som drabbades värst och gåvorna från alla djurvänner har försett veterinärerna med den medicin de behöver för att de mest utsatta djuren i landet kan bli friska och må bra. 

Ett stort tack!

Tack till alla er som så generöst har gett bidrag till vårt arbete i Nepal eller delat information om det till släkt och vänner. Utan er hjälp skulle det inte vara möjligt. 

Berättelser från fältet på vår blogg

I vår Animals in Disasters-blogg berättar katastrofhjälpsteamet om arbetet på fältet där de direkt hjälper djur. De berättar också om arbetet med politiker och myndigheter för att djuren ska vara del av det viktiga katastrofförebyggande arbetet.

Läs mer om vårt arbete med katastrofhjälp >>

Över 8 000 djur kommer att få direkt hjälp och ytterligare runt 250 000 djur får nytta av de nya väderskydden under de kommande sju åren.

Läs mer..