An elephant kiss!

Kärlekens vetenskap i djurriket

Nyheter

Många människor som firar Alla hjärtans dag känner att just människans kärleksband är särskilt unikt. Det är ganska självklart – men om andra håller med är en helt annan historia.

Kärlek som tycks sakna motstycke kan vara mindre specifikt för människor än vad vi kanske tror. Undersökningar har faktiskt visat att kärlek, tillgivenhet och omsorg knappast är något unikt för människor.

Kärlek i många skepnader 

  • Även djur behöver kärlek och stöd. Socialt stöd hos husdjur kan förbättra både deras fysiska och psykiska hälsa (Rault, 2012).

  • Djur kan tydligen även falla offer för att döma någon efter utseendet: höns har samma åsikt som människor om vad som är tilldragande hos kvinnor och män i 98 % av fallen (Ghirlanda, m.fl., 2002).

  • Det är inte bara människor som känner sorg. Även elefanter sörjer när de förlorat en närstående. Till exempel när en av elefanterna i ett forskningsprojekt blivit skjuten av en pil formade de övriga elefanterna en cirkel runt den som blivit träffad. Både de elefanter som hörde till familjen och de som inte gjorde det visade upp ett stöttande beteende som ansågs visa medlidande och omsorg när en av elefanterna var döende (Douglas-Hamilton, m.fl., 2006).

valentines_day_puppies
  • Som alla hundägare vet kan man finna empati hos djur. Hundar visar en större emotionell respons till en människa som gråter, jämfört med en som talar (Custance, m.fl., 2012).
  • De kan också visa svartsjuka. Undersökningar visar att hundar blir svartsjuka när deras ägare visar ömhet mot andra hundar (Harris & Prouvost, 2014).
valentines_day_bears
  • Djur bildar emotionella band. En 18 år gammal brunbjörn i fångenskap som förlorade sin syster sov bara en tredjedel av tiden han sov när hans syster levde. Han blev också mer passiv. De hade förmodligen utvecklat ett nära band och hans förlust var enorm (Mattellio, m.fl., 2014).

  • De har till och med uppvaktningsritualer. Valar, t. ex, korsar sina fenor när de uppvaktar någon (Bekoff, 2014).

Tack för din kärlek till djuren

Tack för att du delar vår kärlek till djuren, på Alla hjärtans dag och på alla övriga dagar. 

P.S. för mer information om djurens känslor och medvetenhet; läs vår expert på djurs beteende Helen Proctors artikel om elefanternas känsloliv (engelska).

valentines_day_elephants

Referenser och fortsatt läsning

Rault, J.L (2012). Friends with benefits: Social support and its relevance for farm animal welfare. Applied Animal Behaviour Science, 136(1), 1-14.

Ghirlanda, S., Jansson, L., & Enquist, M. (2002). Chickens prefer beautiful humans. Human Nature, 13(3), 383-389.

Douglas-Hamilton, I., Bhalla, S., Wittemyer, G., & Vollrath, F. (2006).  Behavioural reactions of elephants towards a dying and deceased matriarch. Applied Animal Behaviour Science, 100, 87-102.

Custance, D.M., & Mayer, J. (2012). Empathic-like responding by domestic dogs (Canis familiaris) to distress in humans: an exploratory study. Animal Cognition, 15(2), 851-859.

Mattiello S, Brignoli SM, Cordedda A, Pedroni B, Colombo C, Rosi F (2014) Effect of the change of social environment on the behavior of a captive brown bear (Ursus arctos). Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research 9:119–123.

Harris, C. R., & Prouvost, C. (2014). Jealousy in Dogs. PloS one, 97(7), e94597.

Bekoff, M. (2000). Animal Emotions: Exploring Passionate Natures: Current interdisciplinary research provides compelling evidence that many animals experience such emotions as joy, fear, love, despair, and grief—we are not alone. BioScience 50 (10): 861-870.

Som alla hundägare vet kan man finna empati hos djur. Hundar visar en större emotionell respons till en människa som gråter, jämfört med en som talar.