Rabies, online collecte

Tillsammans kan vi göra världens hundar rabiesfria till 2030

Nyheter

Den 28 september är rabiesdagen. För att skydda både hundar och människor från den dödliga sjukdomen stödjer World Animal Protection arbetet för att världens hundar ska vara rabiesfria om åtta år.

Rädsla för hundbett och spridning av rabies leder i dag till att många hundar behandlas illa och dödas. World Animal Protection arbetar för att världens 700 miljoner hemlösa hundar ska få bra liv och inte utsättas för lidande av människor.

Våra insatser för hundar sedan 1980-talet har handlat om massvaccinationer mot rabies, kastreringar, politisk påverkan och utbildningsinsatser för att öka respekten för och kunskapen om hundar. Vår ambition är att människor över hela världen ska bry sig om hundarna i sina samhällen och hjälpa dem, i stället för att se dem som problem.

Hondsdolheid

Skydda hundar och människor

Rabies dödar i dag uppåt 60 000 människor varje år. Att förhindra spridningen av sjukdomen är ett mycket viktigt arbete, för att skydda både hundars och människors hälsa.

Genom att se till att hundar vaccineras stoppar vi både spridning av sjukdomen bland hundar och människor och räddar hundar från att bli avlivade, på grund av människors rädsla för att bli smittade av rabies.

Inom ramen för samarbetet i United Against Rabies Collaboration (UARC) har vi som mål att alla hundar i världen ska vara rabiesfria senast 2030. För att få bort rabies från Afrika samarbetar vi även med Afrikanska unionen.

Vad vi hittills gjort:
 

  • Sedan 2010 har World Animal Protection bidragit till att över två miljoner hundar i 23 länder har vaccinerats mot rabies och inspirerat nationella myndigheter att fortsätta vaccineringen.
  • Påverkat Afrikanska unionen att godkänna handlingsplaner för att få bort rabies från de 55 medlemsländerna. Det arbetet kan förutom att rädda liv även förbättra livsvillkoren för 100 miljoner hundar i Afrika.
  • Medverkat i utbildningsprogram som lärt ut ansvarsfull behandling av hundar och hur människor kan undvika att bli bitna av hundar i 34 länder, från Afghanistan till Tanzania, på 16 olika språk.
  • Stöttat 27 regeringar i arbetet med att utbilda lokala tjänstemän och djurövervakare i djurvälfärd och omhändertagande av hundar. Vi har också hjälpt regeringarna att införa lagar för att hundägare ska behandla sin hundar på ett ansvarsfullt sätt.

Tillsammans skapar vi en djurvänligare värld

Vårt arbete för djuren hade inte varit möjligt utan bidragen från våra supportrar. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection.

World Animal Protection arbetar för djurens välfärd både i Sverige och resten av världen. Vi fokuserar särskilt på att stoppa djurens lidande i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. Våra insatser för djuren innebär också att vi bidrar till att lösa de globala utmaningarna, med klimatförändringar, folkhälsoproblem och miljöförstöring.

Vi är mycket tacksamma om du stödjer World Animal Protection. Tillsammans skapar vi en djurvänligare värld. Din hjälp är livsviktig.

Jag vill hjälpa djuren

Rabies dödar i dag uppåt 60 000 människor varje år.