World Animal Protection avslöjar stora brister i svenska djurparker

World Animal Protection avslöjar stora brister i svenska djurparker

Nyheter

Skrivet av

Sommar, semester och dags för en ny djurparkssäsong. Men hur djurvänliga är svenska djurparker? Det har World Animal Protection tittat närmare på i Djurparksguiden.se: bara 2 av 21 klarar alla kriterier för djurvänlighet! Bland de mest välbesökta finns uppenbara brister hos både Kolmården och Skansen – och Skansen-Akvariet får en bottenplacering.

Lina Dahl, kampanjansvarig i svenska World Animal Protection, säger:

”World Animal Protections grundinställning är egentligen att det inte ska finnas några djurparker, eftersom vilda djur hör hemma i naturen. Men för vilda djur som av någon anledning har svårt klara sig själva kan djurparker vara en nödlösning. Med den utgångspunkten är Djurparksguiden.se en kartläggning av svenska djurparker för att det ska bli lättare för besökare att hitta de djurvänligare alternativen i djurparksdjungeln. Dessutom vill vi givetvis påverka djurparkerna att bli djurvänligare”.

 World Animal Protection avslöjar stora brister i svenska djurparker

Fyra kriterier för djurvänlighet

Bedömningen av 21 av de största djurparkerna i Sverige i Djurparksguiden.se utgår från fyra olika kriterier. Det är ämnesområden som World Animal Protection anser är helt grundläggande indikationer på hur djurvänlig en djurpark är: bevarandearbete, djurarter, närkontakt och underhållning.

Faktainsamlingen för att kunna bedöma kriterierna grundas på enkätsvar från de olika djurparkerna och offentlig information på deras hemsidor. Djurparkerna har endast granskats utifrån dessa fyra kriterier och World Animal Protection har inte gjort platsbesök på alla djurparker.

World Animal Protection avslöjar stora brister i svenska djurparker

Kraven för att uppfylla de olika kriterierna är:

 1. Bevarandearbete
 • Minst 60 procent av djuren är utrotningshotade och ingår i koordinerade avelsprogram eller i återutsättning.
 • Medlemskap i etablerade djurparksföreningar, vilket indikerar ett mer seriöst koordineringsarbete för att stärka djurens välfärd.
 • Tydligt fokus på att även stödja bevarandearbete i det vilda.
 1. Djurarter
 • De djurarter som finns i djurparken ska ha tydliga skäl till att vara där, hotade arter i seriöst koordinerade avelsprogram exempelvis. Arterna bör dessutom kunna klara av vårt nordiska klimat.
 • Djurparken har inte djurarter som visserligen är hotade, men mycket svåra att anpassa till ett liv i djurparker med acceptabel djurvälfärd. Dit hör djurarter som elefanter, delfiner, gorillor, orangutanger och schimpanser.
 1. Närkontakt
 • Djurparken tillåter inte närkontakt med vilda djur och det är en indikator på en djurvänligare djurpark. Att titta på djuren på ett respektfullt avstånd är bäst för alla – framför allt för de vilda djuren.
 1. Underhållning
 • Djurparken erbjuder inte underhållning för besökarna som konserter och nöjesfält och använder inte heller vilda djur i föreställningar. Höga ljud, buller och oförutsägbara störningar kan vara mycket stressande för djuren i djurparken och vilda djur är inte underhållning.

World Animal Protection avslöjar stora brister i svenska djurparker

Bara två djurparker uppfyller alla kriterier

Lina Dahl säger:

Det är mycket beklagligt att bara Nordens ark och Vildriket uppfyller alla våra kriterier för djurvänlighet. Det är minst sagt förvånande att en välkänd anläggning som Skansen-Akvariet inte ens delvis klarar ett enda kriterium – och därmed tillsammans med Junsele djurpark och Malmö Reptilcenter hamnar på en bottenplacering. Inte heller det klassiska semestermålet Kolmården får grönt ljus för något kriterium och Skansen klarar bara ett djurvänlighetskriterium fullt ut.”

World Animal Protection anser att bevarandearbete borde vara en självklar utgångspunkt för djurparkernas uppdrag och ser det därför som mycket oroväckande att sju djurparker inte alls uppfyller detta kriterium och tio endast delvis. Ett fullgott bevarandearbete finns bara hos Nordens Ark, Vildriket och Borås djurpark.

När det gäller lämpliga djurarter, uppfylls även det kriteriet helt och hållet av endast tre djurparker: Nordens Ark, Vildriket och Lycksele djurpark. Borås djurpark får bara gult ljus, trots högsta poäng för bevarandearbete. Det beror på att det där finns elefanter, orangutanger och schimpanser som enligt World Animal Protections bedömning inte är lämpliga arter att ha i djurparker.

Ytterligare indikatorer på bristande djurvänlighet är att tio av djurparkerna erbjuder någon form av närkontakt med vilda djur och att nio tillåter underhållning, exempelvis konserter, som kan störa djuren. Kolmården är den enda djurparken i Djurparksguiden.se som använder vilda djur som underhållning.

World Animal Protection avslöjar stora brister i svenska djurparker

Lina Dahl säger:

”Vår granskning avslöjar sammanfattningsvis stora brister i den svenska djurparksbranschen när det gäller djurvänlighet. Jag hoppas verkligen att Djurparksguiden.se blir en rejäl tankeställare för många djurparker, så att de ser över hur de kan bli mer djurvänliga. Jag hoppas också att många djurparksbesökare läser vår guide och framför kritik mot mindre djurvänliga företeelser i olika djurparker. Tillsammans kan vi förbättra djurens situation”.

Besök Djurparksguiden för mer information om de olika djurparkerna:

Till Djurparksguiden

Du behövs!

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurs lidande både i Sverige och andra länder. Vi fokuserar särskilt på att hjälpa djuren i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer.

Insatserna för djuren är beroende av frivilligt stöd och hade inte varit möjliga utan gåvogivare. Tillsammans är vi World Animal Protection. Var med och skapa en djurvänligare värld!

Ja, jag vill hjälpa djur  

Läs mer..