Kolmården Björn. Foto: Tom Svensson

Landsbygdsministern: Djurparkerna kan förändras efter utredning

Nyheter

Landsbygdsminister Peter Kullgren öppnar upp för nya föreskrifter för svenska djurparker, efter en planerad granskning av Jordbruksverket. Det sa han nyligen i en riksdagsdebatt med miljöpartiets Rebecka Le Moine.

Debatten hölls mot bakgrund av att media på senare tid uppmärksammat många allvarliga händelser i svenska djurparker. I en interpellation till landsbygdsministern undrade miljöpartiets riksdagsledamot Rebecka Le Moine vad regeringen tänker göra för att förbättra djurens välfärd i djurparkerna.

Hon tog upp att många vilda djur rymt och dödsskjutningarna av fyra schimpanser i Furuviksparken i Gävle i december som tecken på att det nuvarande systemet inte fungerar.

Enligt Rebecka Le Moine bör djurparkerna förändras i grunden, om de ska ha ett existensberättigande i framtiden. De borde fokusera sin verksamhet på de vilda djurens intressen och inrikta sig på djur som naturligt hör hemma i den svenska naturen.

Djurparkerna skulle då dessutom kunna rehabilitera skadade vilda djur som sedan kan släppas ut igen i naturen. Hotade vilda djur borde också få skydd i djurparker för att föröka sig, så att de blir livskraftiga och sedan kan minska hotet mot olika arters överlevnad när de kommer ut i frihet.

Förtroende – men öppen för förändring

Landsbygdsminister Peter Kullgren svarade att det är mycket viktigt att allvarliga händelser i djurparker utreds, så att liknande situationer kan förhindras i framtiden.

Däremot höll han inte med Rebecka Le Moine om att hela djurparkssystemet bör göras om. Peter Kullgren delade inte hennes uppfattning att djurparkernas verksamhet bör inriktas mot hotade djur som naturligt hör hemma i Sverige. I stället såg han det som ett välmotiverat utbildningssyfte för djurparker att visa upp vilda djur från andra länder för dem som vill lära sig mer om vilda djur.

Ministern uttryckte stort förtroende för det gällande regelverket med länsstyrelserna som kontrollmyndigheter. Han kände sig trygg med att djurparker som följer reglerna står för en god djurvälfärd. Under debatten kom Peter Kullgren flera gånger tillbaka till att han anser att djurhållningen i svenska djurparker vilar på en stabil grund. Han hänvisade till att djurskyddslagen, där djur i djurparker ingår, reviderades så sent som 2018.

Men samtidigt som han talade sig varm för dagens bestämmelser, öppnade han också upp för möjliga förändringar i framtiden. Jordbruksverket planerar nu att se över detaljreglerna för hur djurparkerna fungerar. Utifrån vad den granskningen sedan kommer fram till, sa landsbygdsministern att det kan bli aktuellt att ändra villkoren för djurparkernas verksamhet.

Delfinarium Kolmården. Foto: Tom Svensson

Delfinariet på Kolmården

Utvecklas eller avvecklas

Sandra Jönsson, expert på vilda djur i World Animal Protection Sverige, säger:

”Att Peter Kullgren nu talar om en möjlig förändring av djurens välfärd i djurparkerna är en hoppfull rörelse i rätt riktning. World Animal Protection Sverige anser att djurparkerna bara har två alternativ efter alla allvarliga händelser: att utvecklas eller avvecklas. Vi har därför uppmanat regeringen och landsbygdsminister Peter Kullgren att omgående ta initiativ till en översyn och förbättring av hela djurparksbranschen”.

Det finns ett alarmerande mönster av stora säkerhetsproblem i svenska djurparker under de senaste 15 åren. Tre medarbetare har dödats: av vargar i Kolmården 2012, en björn i Orsa Rovdjurspark 2017 och nu i år av en antilop i Ölands Djurpark.

Under 2006 fick en djurvårdare allvarliga skador efter att ha blivit anfallen av en orangutang i Borås djurpark och en annan blev riven av en snöleopard i Nordens Ark. 2008 bet en tiger en medarbetare i huvudet i Junsele djurpark och en besökare skadades 2019 så svårt att han fick amputera en arm efter en krokodilattack på Skansen-Akvariet.

Ett flertal vilda djur har dessutom rymt från sina inhägnader i djurparker, exempelvis vargar i Skånes djurpark, geparder i Borås djurpark, lodjur i Lycksele djurpark, järvar i Nordens Ark och Lycksele djurpark – och under förra året vildsvin i Skånes djurpark, en kungskobra i Skansen-Akvariet och strax före jul tragedin med dödsskjutningarna av schimpanserna i Furuviksparken.

Sandra Jönsson säger:

”Den nuvarande situationen är ohållbar – både för djurens välfärd och människors säkerhet. Att ha vilda djur i djurparker ska bara vara en nödlösning, för att skydda djur som av en eller annan anledning har svårt att klara sig i naturen. Det är hög tid att vi gör oss av med det vinstinriktade affärsintresset, som fått husera fritt alldeles för länge på bekostnad av djurens intressen och naturliga beteenden”.

Tillsammans skapar vi en djurvänligare värld

World Animal Protection är en av världens största djurvälfärdsorganisationer. Vi arbetar för att stoppa djurens lidande i Sverige och andra länder och skapa en hållbar planet för alla. Vi har kontor i Sverige och 13 andra länder i Europa, Afrika, Asien, Oceanien, Nord- och Sydamerika och är verksamma i ett femtiotal länder. 

Vi fokuserar särskilt på att stoppa djurens lidande i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. Våra insatser för djuren innebär också att vi bidrar till att lösa de globala utmaningarna. Med klimathotet från djurindustrins utsläpp och allvarlig smittspridning mellan djur och människor.

Vårt arbete för djuren hade inte varit möjligt utan stödet från våra gåvogivare. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection. Vi är mycket tacksamma för din hjälp. Tillsammans skapar vi en djurvänligare värld.

Hjälp djuren

 

Att Peter Kullgren nu talar om en möjlig förändring av djurens välfärd i djurparkerna är en hoppfull rörelse i rätt riktning.

Läs mer..