Rödräv i det vilda

Naturvårdsverket, tillåt inte pilbågsjakt!

Nyheter

Naturvårdsverket, tillåt inte pilbågsjakt!

World Animal Protection Sverige och nio andra djurvälfärdsorganisationer har skickat ett gemensamt brev till Naturvårdsverket, som väntas ta beslut om pilbågsjakt. Mot bakgrund av de stora riskerna för lidande, uppmanar vi verket att inte tillåta att djur jagas med pilbågar.

Sandra Jönsson, expert på vilda djur i World Animal Protection Sverige, säger:

”Att direkt döda ett vilt djur med en pil är svårt och om pilbågsjakt tillåts skulle risken öka för att djur skadeskjuts och utsätts för svårt lidande. Naturvårdsverket borde fokusera mer på hur de vilda djurens välfärd kan skyddas och att begränsa nuvarande jaktmetoder, än att tillåta nya sätt att döda djur. Pilbågsjakt handlar inte om en ansvarsfull viltvårdspolitik utifrån djurens perspektiv i enlighet med gällande regelverk.”

För fyra år sedan skickade Naturvårdsverket ut förslaget om pilbågsjakt på remiss. Ett förslag som om det genomförs skulle tillåta jakt med pil och båge på rådjur, räv, bäver, grävling, mårdhund, tvättbjörn, bisam och hare.

Remissrundan ledde till kritik mot riskerna för djurens välfärd och det framkom också en oro för illegal jakt, eftersom pilbågsjakt är en smygande, tyst jaktform som kan vara svår att upptäcka och övervaka. Att någon smyger omkring med ett dödligt vapen kan dessutom upplevas som synnerligen obehagligt av andra människor, som också har rätt att vistas i skog och mark.

I brevet konstaterar vi att kritiken mot pilbågsjakt även delas av den breda allmänheten i Sverige. I slutet av förra året genomförde YouGov en opinionsunder­sökning på uppdrag av World Animal Protection och Rovdjursföreningen. Undersökningen, som är representativ för vad svenska folket tycker, visar att hela 60 procent tar avstånd från pilbågsjakt och att bara 13 procent är för att sådan jakt ska vara tillåten.

Inte stöd i regelverk och forskningen

Att jaga djur med pilbåge har varit förbjudet i Sverige sedan 1938. Förutom kritiken från remissrundan och YouGov-undersökningen, kan en legalisering nu efter drygt 80 år knappast heller motiveras med gällande regelverk eller det aktuella forskningsläget.

Svårigheten att skjuta en direkt dödande pil, ökar risken för skadeskjutningar och lidande. I förhållande till en kula från ett jaktgevär kräver en pil att jägarna kommer mycket närmare djuret för att undvika skadeskjutning. Pilbågsjakt är därför en jaktform som är svår att förena med 27 § i jaktlagen, där det står att djurens lidande ska minimeras.

Att jaga djur med pilar överensstämmer därmed också dåligt med Naturvårdsverkets egen viltstrategi, som talar om att ”Jakt, viltturism, viltövervakning och arbetet med att begränsa skador och olägenheter ska ske med respekt för viltet och med etik i åtanke”.

Svenska Djurskyddsföreningen, Djuren Rätt, Djurskyddet Sverige, Naturskyddsföreningen och Naturvårdsverket bad SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd att göra en sammanställning av forskningsläget när det gäller bågjakt. Det visade sig då att forskningsläget är mycket bristfälligt och inte ger ett vetenskapligt underlag för ett beslut om att tillåta bågjakt.

Tillsammans skapar vi en djurvänligare värld

World Animal Protections insatser för djuren hade inte varit möjliga utan bidragen från våra supportrar. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection.

World Animal Protection arbetar för djurens välfärd både i Sverige och hela världen. Vi vill få bort dagens onaturliga och brutala djurfabriker i livsmedelsindustrin och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. Arbetet för djuren innebär också att vi bidrar till att lösa de globala utmaningarna, med klimatförändringar, folkhälsoproblem och miljöförstöring.

Vi vill tacka alla er som bidrar till World Animal Protections arbete för djuren. Tillsammans är vi en stark och livsviktig kraft för förändring.

Vi är mycket tacksamma om du vill vara med och skapa en djurvänligare värld.

 Jag vill hjälpa djuren

Att direkt döda ett vilt djur med en pil är svårt och om pilbågsjakt tillåts skulle risken öka för att djur skadeskjuts och utsätts för svårt lidande.

Läs mer..