Bättre villkor för grisar i Kina - Bild från Envato

Bättre villkor för grisar i Kina

Blogg

Skrivet av

Tack för att du är med och skapar en djurvänligare värld! I Kina har World Animal Protection inlett ett samarbete med livsmedelsjätten C.P China som innebär viktiga förbättringar för kinesiska grisar.

Tillsammans med Compassion in World Farming och Humane Society International startade World Animal Protection 2019 FARMS-initiativet för bättre villkor för djur i livsmedelsindustrin.

Nu har World Animal Protections kinesiska kontor bidragit till att den stora grisuppfödaren C.P China anslutit sig till FARMS. Den här överenskommelsen kommer att kunna förbättra förhållandena för många grisar – och är dessutom en viktig del av ett större systemskifte i världens livsmedelsproduktion. 

Ett storföretag som C.P China kan påverka resten av branschen med sina val. Vi hoppas att engagemanget för bättre djurvälfärd kommer att få mycket uppmärksamhet och få fler livsmedelsföretag att ställa om sin produktion mot mer fokus på djurens situation. 

Nära samarbete för grisarna

FARMS-överenskommelsen innebär att C.P China kommer att ha ett nära samarbete med oss för och förbättra grisarnas situation med vårt gemensamma åtgärdsprogram.

Enligt överenskommelsen ska C.P China:

  • Se över sina riktlinjer för djurvälfärd och arbeta med oss för att skapa en handlingsplan med tydliga tidsangivelser för när åtgärderna i uppgörelsen ska ha införts.
  • Aktivt genomföra planen i samarbete med oss, så att alla företagets grisanläggningar uppfyller välfärdskraven för grisar inom tidsramen för handlingsplanen.
  • Redovisa hur planen genomförs, på sin officiella hemsida och i årsrapporter och andra officiella kanaler. C.P China ska också delta i vår årliga djurvälfärdsgranskning.
  • Se till att djurvälfärd blir en del av affärsverksamheten och hela företagskulturen. I detta ingår att utbilda personalen för att öka kunskapen och yrkeskompetensen när det gäller djurvälfärd.
  • Verka för att förbättra djurvälfärden i branschen, genom att vara en förebild för nya rutiner, dela kunskap och hjälpa branschkollegor att utveckla en affärsmodell med mer fokus på djurvälfärd.
  • Inte göra några nya investeringar i anläggningar med låg djurvälfärd. 

Viktigt systemskifte

I samband med att C.P China anslöt sig till FARMS-initiativet reste World Animal Protections internationella generalsekreterare Steve McIvor till Kina och besökte vårt kontor i Beijing. 

Under sitt Kinabesök betonade han den stora betydelsen av att företag som C.P China är med och förändrar det globala livsmedelssystemet: 

För att vi ska få ett mer hänsynsfullt och långsiktigt fungerande livsmedelssystem måste vi halvera produktionen av animaliskt protein till 2040, ställa om till ett i första hand växtbaserat livsmedelssystem, investera i produktion av odlat kött och se till att den animaliska livsmedelsproduktion som finns kvar är fokuserad på hög djurvälfärd och hållbarhet. Vi måste snabbt avveckla livsmedelsproduktion med låg djurvälfärd genom att stoppa utbyggnaden av nya djurfabriker.

World Animal Protections arbete med livsmedelsföretag som C.P China är inte bara avgörande för djurens välfärd. Det är också avgörande för möjligheterna att hejda klimatförändringar och allvarliga hälsoutmaningar som mänskligheten står inför. Det krävs ett systemskifte i världens livsmedelsproduktion för djur, människor och hela planeten.

Livsmedelsindustrins intensiva uppfödning av djur i djurfabriker bidrar till betydande utsläpp av växthusgaser som förvärrar klimatkrisen – inte minst genom den katastrofala skogsskövlingen i Amazonas.

Överanvändningen av antibiotika i djurfabriker leder också till antibiotikaresistens, så att svårbehandlade superbakterier blir allvarliga hot mot både djurs och människors hälsa.

 

Tack för att du hjälper djuren!

Våra insatser för djuren är beroende av frivilligt stöd och hade inte varit möjliga utan gåvogivare som du. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection.

Vi arbetar för att stoppa djurs lidande både i Sverige och andra länder. Vårt arbete handlar särskilt om att hjälpa djuren i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer.

Vi stödjer insatser på plats runt om i världen för att hjälpa utsatta djur. Som djurvänliga reservat för björnar, elefanter, valar och delfiner. Vi har kontakter med många samarbetspartner, FN, EU, olika länders regeringar och företag.

Tillsammans skapar vi en bättre värld för djuren.

Läs mer..