Giraff djurpark

Svenska folket stödjer vårt krav på granskning av djurparkerna

Nyheter

Efter många allvarliga händelser på svenska djurparker de senaste åren uppmanar World Animal Protection Sverige regeringen att se till att djurhållningen granskas. En Novus-undersökning visar att kravet har ett starkt stöd hos svenska folket.

Sandra Jönsson, sakkunnig om vilda djur i World Animal Protection Sverige, säger:

”Den här Novus-undersökningen är ytterligare en tydlig signal till landsbygdsminister Peter Kullgren. Den visar att det finns ett mycket starkt folkligt stöd för vår hemställan till regeringen om en statlig utredning av djurparkerna. Vi vill att Peter Kullgren ger Jordbruksverket i uppdrag att göra en översyn av hela den svenska djurparksbranschen för djurens, medarbetarnas och besökarnas skull”.

Enligt Novus ställer sig en klar majoritet på 69 procent av svenskarna helt eller delvis bakom kravet på en statlig granskning av svenska djurparker. Bland kvinnor är stödet ännu större: 78 procent. Bara 8 procent säger helt eller delvis nej till att regeringen ska ta initiativ till en granskning av djurparkernas djurhållning.

En nödlösning för vilda djur

World Animal Protection Sveriges grundinställning till djurparker är att vilda djur helst inte ska behöva finnas där. Vi anser att vilda djur ska få leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. Att ha vilda djur i djurparker får bara vara en nödlösning i djurens intresse, för att skydda djur som av en eller annan anledning har svårt att klara sig i naturen eller som en akutlösning för att säkra en arts existens.

Sandra Jönsson säger:

”Det är hög tid att vi lämnar kommersiellt utnyttjande av vilda djur bakom oss och säkerställer en bra djurhållning. Vårt fokus måste vara på djurvälfärd, bevarandebehov och egenvärde – inte på djurens underhållningsvärde och möjligheter att tjäna pengar på dem”.

Vår uppfattning att vilda djur bara ska få vara i djurparker i undantagsfall har starkt stöd av 60 procent av svenskarna. En minoritet på 14 procent håller inte med. En lika stor majoritet anser dessutom att det i svenska djurparker främst ska finnas djur som är anpassade till det nordiska klimatet.

brown bear in zoo

Nej till närkontakt

En annan viktig fråga när det gäller vilda djur är kontakter med människor i djurparkerna. Det är inte naturligt för vilda djur att ha närkontakt med människor. Sådan kontakt kan stressa djuren och innebär risker för skador och sjukdomar – både för djur och människor. 

I Sverige har det under många år inträffat mycket allvarliga händelser i samband med närkontakt mellan vilda djur och människor. Tre medarbetare har dödats: av vargar i Kolmården 2012, en björn i Orsa Rovdjurspark 2017 och 2022 av en antilop i Ölands Djurpark. 

Under 2006 fick en djurvårdare allvarliga skador efter att ha blivit anfallen av en orangutang i Borås djurpark och en annan blev riven av en snöleopard i Nordens Ark. 2008 bet en tiger en medarbetare i huvudet i Junsele djurpark och en besökare skadades 2019 så svårt att han fick amputera en arm efter en krokodilattack på Skansen-Akvariet. 

Drygt sex av tio svenskar håller helt eller delvis med om att närkontakt mellan vilda djur och människor ska stoppas i djurparker – medan bara 11 procent inte anser det.

 

Novus-undersökningen

 

Undersökningen är genomförd via webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel, vilket garanterar representativa resultat för den aktuella målgruppen. Under perioden 30 mars till 5 april intervjuades 1006 personer, 18–84 år.

 

Tillsammans skapar vi en djurvänligare värld!

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurs lidande både i Sverige och andra länder. Vårt arbete handlar särskilt om att hjälpa djuren i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer.

Insatserna för djuren hade inte varit möjliga utan våra gåvogivare. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection. Vi är mycket tacksamma för din hjälp.

Hjälp djuren

Den här Novus-undersökningen är ytterligare en tydlig signal till landsbygdsminister Peter Kullgren.

Läs mer..