Registro do passado ilustra a prática da caça por encurralamento nas Ilhas Faroe

Färöarna godkänner att 500 delfiner dödas varje år

Nyheter

Färöarna sätter nu ett tak på 500 delfiner årligen för sin starkt kritiserade delfinjakt. En granskning World Animal Protection Danmark gjort avslöjar att den här begränsningen kan innebära en kraftig ökning av jakten.

delfinjakt färöarna

Gitte Buchhave, chef för World Animal Protection i Danmark och ordförande i Sverige, beklagar Färöarnas beslut om delfinjakt:

”För det första finns det ingen gammal tradition på Färöarna att jaga och döda delfiner. Jakten på de snabbsimmande djuren har bara varit möjlig på senare tid med höghastighetsbåtar. Och det har aldrig funnits några officiella kvoter för delfinjakt förrän nu. Det är helt enkelt inte okej att Färöarnas regering ger den här typen av jakt ett officiellt godkännande."

Förra årets blodiga massaker på 1 428 delfiner i Skålefjorden i Färöarna fick stor uppmärksamhet världen över. Slakten möttes av stark kritik från djurvälfärdsorganisationer och chockade färöingar blev vittnen till hur delfiner låg skadade i det blodröda vattnet i flera minuter innan de dog.

Efter den här dåliga publiciteten inför Färöarna nu begränsningar för delfinjakten. Färöarna är en del av Danmark med lokalt självstyre och den 25 juli 2022 träder en exekutiv order från presidenten Stieg Bardur Nielsen i kraft. Enligt ordern ska antalet delfiner som dödas under delfinjakt begränsas till 500 per år.

Tragedi för delfinerna

Roger Pettersson, generalsekreterare i World Animal Protection Sverige, säger:

”Ur djurvälfärdssynpunkt är det här beslutet helt fel lärdom att dra av slakten i Skålefjorden. Regleringen av antalet delfiner som får dödas är ett olyckligt erkännande av delfinjakt och en stor tragedi för delfinerna. Färöarnas politiker borde i stället ha fokuserat på att helt förbjuda den här grymma jakten.”

World Animal Protections team i Danmark har undersökt beslutet om begränsning närmare och vad det egentligen betyder för delfinerna. Granskningen visar att jaktkvoten kan innebära att fler delfiner än nu faller offer för delfinjägarnas harpuner och knivar. Att delfinjakten snarare uppmuntras än begränsas av att bli statligt erkänd för första gången.

Enligt statistiken för de senaste tolv åren var den blodiga masslakten på delfiner i Skålefjorden 2021 ett undantag. Under den här perioden var 2021 det enda året då 500 delfiner eller fler dödades i samband med delfinjakt. I genomsnitt dödade delfinjägare 116 delfiner årligen mellan 2009 och 2021 – om man räknar bort den stora slakten 2021. Under totalt fem av de här åren dödade jägarna inga delfiner alls.

Att då komma med en officiellt godkänd kvot på 500 delfiner per år blir helt missvisande ur ett statistiskt perspektiv och kan få förödande djurvälfärdskonsekvenser. Beslutet öppnar upp för ökad jakt jämfört med de senaste tolv åren och mer lidande för delfinerna.

Tillsammans skapar vi en djurvänligare värld

World Animal Protections insatser för djuren hade inte varit möjliga utan bidragen från våra supportrar. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection.

World Animal Protection arbetar för djurens välfärd både i Sverige och resten av världen. Vi vill få bort dagens onaturliga och brutala djurfabriker i livsmedelsindustrin och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. Våra insatser för djuren innebär också att vi bidrar till att lösa de globala utmaningarna, med klimatförändringar, folkhälsoproblem och miljöförstöring.

Vi vill tacka alla er som bidrar till World Animal Protections arbete för djuren. Tillsammans är vi en stark och livsviktig kraft för förändring.

Vi är mycket tacksamma om du vill vara med och skapa en djurvänligare värld.

Jag vill hjälpa djuren

Färöarnas politiker borde i stället ha fokuserat på att helt förbjuda den här grymma jakten.

Läs mer..