Tre indiska företag ger en halv miljon mjölkkor bättre liv

Tre indiska företag ger en halv miljon mjölkkor bättre liv

Nyheter

Över en halv miljon kor och bufflar i Indien får bättre liv, tack vare tre mjölkföretag som förbundit sig till vårt välfärdsprogram. Dessa är Arvind och Ananda från Uttar Pradesh och Happy Milk nära Bangalore.

Genom detta åtagande går företagen med på att inte köpa in mjölk från Indiens undermåliga olagliga och lagliga mjölkgårdar i städer och förorter.

De måste också respektera de fem friheterna i Indiens nationella mejerikodex: att skydda djuren från hunger, törst, smärta, rädsla, skada och lidande. De förväntas även tillhandahålla bekväma liggplatser, veterinärbehandling vid behov och möjlighet till rörelse.

Djurplågeri i städerna

Tyvärr förnekas runt 50 miljoner mjölkdjur dessa friheter. De hålls under grymma förhållanden i städer och förorter. De står ofta fastbundna hela dagen och tvingas leva trångt, utan rent vatten och passande mat. Många står eller ligger på hårda golv i sin egen urin eller avföring. Djur som inte längre producerar mjölk eller tjurkalvar lämnas utan tillsyn på gatorna, där de tvingas leta efter mat bland skräp, omringade av trafik.

”Dessa mjölkkor, som finns i både städer och förorter, saknar lagligt skydd. Några företag är inte ens korrekt registrerade, vilket inte borde vara tillåtet. Mjölkkor ger oss mjölk som är en värdefull resurs och de förtjänar bättre liv” säger vår Indienchef Gajender K Sharma som är mycket nöjd med de nya företagens åtaganden.

Han fortsätter:

"Arvind Mejeri, Happy Milk och Ananda Mejeri visar hur vår kampanj för att skydda kor har tagit fart. Vi hoppas kunna inspirera ännu fler företag att följa dem och se till att mjölkkor i Indien får liv värda att leva.”

Indien är världens största mejeriproducent med cirka 200 miljoner kor och 105 miljoner bufflar.

Läs mer..