Foto: Tom Svensson

En hållbar planet för djur och människor

Nyheter

Om du arbetar för djuren arbetar du också för klimatet och människors välfärd. Välfärdsfrågorna hänger ihop: det som är bra för djur är också bra för vår planet och för människorna.

World Animal Protection skapar en djurvänligare värld. Vi engagerar oss för att bevara vilda djurarter och deras naturliga livsmiljöer och förbättra situationen för djuren i livsmedelsindustrin. Det är inte bara avgörande för djurens välfärd.

Det är också ödesfrågor för våra möjligheter att hejda klimatförändringarna och skapa en långsiktigt fungerande livsmiljö för mänskligheten. Med din hjälp kan vi göra mer för att skapa en hållbar planet.

Klimatutmaningar

Effekterna av klimatförändringarna blir allt tydligare. Världen står bokstavligen i brand eller så översköljs den av stora vattenmassor. Det vi upplever just nu är orsakat av människan och det är bara början på det som väntar om vi inte gör tillräckligt för att stoppa hoten mot klimatet.

Inom bara ett fåtal år riskerar de skadliga processer som vi människor skapat att bli irreversibla, det vill säga bortom vår makt att stoppa. Vi kan inte fortsätta att släppa ut växthusgaser, bränna ner regnskogarna, skövla betesmarkerna och använda djurbaserad mat på ett sätt som inte är hållbart.

Snart passerar vi avgörande tröskelvärden för vad jorden tål. Enligt forskningen kan vi redan ha gjort det när det gäller Arktis och Grönland. Det är med andra ord bråttom – vi måste agera nu!

 A boy stands by caged birds for sale at the Denpasar Bird Market (Pasar Burung) in Bali, Indonesia

Avskogning för sojaodling

Djurvälfärd för en bättre planet

Om vi visade större respekt för djurens välfärd skulle det inte bara ge djuren bättre liv, utan också innebära att både vi människor och planeten skulle må bättre. Livsmedelsindustrin och hur vi behandlar de vilda djuren bidrar idag starkt till de negativa klimatförändringar vi ser på vår planet.

Vilda djur trängs undan och deras hem skövlas. När skogarna försvinner släpper de ifrån sig koldioxid som de tagit upp när de växte. Boskap och djurtransporter släpper ut mycket växthusgaser och livsmedelssektorn står för en betydande del av de globala utsläppen av växthusgaser.

Vår behandling av djuren skapar också uppenbara risker för antibiotikaresistens och pandemier. Stora hälsofaror som vi skapat genom att inkräkta på de vilda djurens naturliga livsområden och att hålla djur i livsmedelsindustrins storskaliga djurfabriker. Risken att svåra sjukdomar överförs från vilda djur till människor och orsakar pandemier har Covid-19 gjort oss brutalt medvetna om.

Antibiotika används i överflöd inom den globala djurhållningen för att skyla över en dålig djurhållning. Redan 2050 kan runt 10 miljoner människor i världen dö på grund av antibiotikaresistens.

 A boy stands by caged birds for sale at the Denpasar Bird Market (Pasar Burung) in Bali, Indonesia

Redan 2050 kan runt 10 miljoner människor i världen dö på grund av antibiotikaresistens.

Vad du kan göra

 • Ät mer växtbaserat eller sluta helt med att äta animaliska produkter
 • Handla lokalt och livsmedel som inte har transporterats långt
 • Ställ krav på att du ska få veta varifrån maten kommer, hur den har producerats och transporterats. Bojkotta restauranger som inte kan ge dig den informationen
 • Gynna aldrig handeln med vilda djur eller delar av vilda djur
 • Gör din röst hörd! Kräv att makthavarna gör förändringar som är bra för en hållbar planet för människor och djur
 • Stöd World Animal Protections arbete

Krav på makthavarna

Här är en lista över vad World Animal Protection kräver av makthavare för en mer hållbar planet. Med makthavare menar vi både politiker och företagsledare.

Makthavare på global och regional nivå

 • Avveckla den industriella djurhållningen
 • Använd styrmedel och gör skadliga livsmedel dyra och hållbara billiga
 • Minska konsumtionen av animalier och främja konsumtionen av växtbaserade livsmedel
 • Stoppa alla långa transporter inom livsmedelsindustrin
 • Se till att användningen av antibiotika blir ansvarsfull
 • Förbjud handeln med vilda djur och delar av vilda djur. Sätt stopp för den illegala jakten på vilda djur

Vilda djur ska skyddas. Det räcker inte med att bevara arter, det krävs en ”new deal” för de vilda djuren för vår planet. De vilda djuren har rätt till ett liv i det vilda och till sina hem. Stoppa skadlig exploatering av vilda djur och naturens resurser. 

 A boy stands by caged birds for sale at the Denpasar Bird Market (Pasar Burung) in Bali, Indonesia

Vilda djur ska skyddas från den grymma handeln

Makthavare i Sverige

 • Stoppa all import av fulköttet, det vill säga kött som har producerats på EU-marknaden i strid med de gemensamma reglerna.
 • Avveckla den industriella djurhållningen i Sverige. Bort med alla burar! Bort med system som djur far illa av.
 • Stöd en ökad konsumtion av växtbaserade livsmedel. Se till att måltiderna blir hållbara i skolan och den offentliga sektorn. Använd styrmedel för att inrikta produktionen och konsumtionen av livsmedel mot mer växtbaserat.
 • Stöd lokalt producerade livsmedel och småskalighet utan långa transporter.
 • Ursprungsmärkning måste genomföras på restaurangerna.
 • Minska användningen av antibiotika i livsmedelsindustrin ytterligare, särskilt användningen av de preparat som är kritiska för oss människor. Tillåt inte import av livsmedel när antibiotika har övernyttjats.
 • Gör er röst hörd på global och regional nivå för en hållbarare värld.
   

Bli Månadsgivare

Om vi visade större respekt för djurens välfärd skulle det inte bara ge djuren bättre liv, utan också innebära att både vi människor och planeten skulle må bättre.

Läs mer..