Djurfabriker

Svenska finansjättar bidrar till klimatkris och djurlidande

Nyheter

Svenska banker och pensionsfonder har investeringar på över 1,5 miljarder kronor i livsmedelsföretag som kopplas till skogsskövling, stora klimatskadliga utsläpp och dålig djurvälfärd. Det avslöjar World Animal Protection och Fair Finance Guide i en ny rapport.

Amanda Dahlberg, som är sakkunnig om djur i livsmedelsindustrin i World Animal Protection Sverige, säger:

”Det är mycket beklagligt att svenska banker och pensionsfonder finansierar verksamheter som förvärrar klimatkrisen, förstör stora landområden och tvingar djur att leva under svåra förhållanden. För att ändra på det här uppmanar vi alla som är kunder hos de aktuella bankerna att kontakta sin bank och kräva en djur- och miljövänlig policy. Som svenska medborgare och skattebetalare kan vi dessutom ställa krav på staten att inte tillåta att pensionspengar hamnar i den destruktiva djurindustrin”.

Över 1,5 miljarder 

Cruel Investments: Swedish Investments in Global Factory Farming är en granskning av World Animal Protection Sverige och Fair Finance Guide Sverige, som granskar svenska finansinstituts investeringar ur ett hållbarhetsperspektiv.

Rapporten kartlägger hur svenska storbanker och statliga pensionsfonder har investerat i de sex största kyckling- och fläskproduktionsföretagen i världen: Tyson Foods med huvudkontor i USA, WH Group i Kina, JBS i Brasilien, New Hope Group i Kina, BRF i Brasilien och Danish Crown i Danmark. Dessa företag kopplas till skogsskövling, betydande utsläpp av växthusgaser och dålig djurvälfärd. 

Bankernas investeringar i köttbolagen 2023 (MSEK)

Bankernas investeringar i köttbolagen (Januari-Juni) 2023 (MSEK) 

Totalt handlar det om drygt 1,5 miljarder kronor. De sju storbankerna Nordea, Länsförsäkringar, Swedbank, Handelsbanken, SEB, Danske Bank och Skandia står för cirka en miljard av dessa investeringar. Nordeas finansiering är i särklass störst med 720 miljoner kronor. Därefter kommer Länsförsäkringar, Swedbank och Handelsbanken med 112, 90 respektive 72 miljoner. 

Av de statliga pensionsfondernas andel på omkring 500 miljoner kronor kommer nästan 60 procent, 291 miljoner, från Sjunde AP-fonden. Sedan är det ett rejält hopp ner till Fjärde AP-fonden med 76 miljoner. AP-fonderna 1–3 har bidragit med mellan 34 och 55 miljoner vardera.

Dålig djurvälfärd 

Amanda Dahlberg, som är sakkunnig om djur i livsmedelsindustrin i World Animal Protection Sverige, säger:

”Varje år slaktar de undersökta företagen sammanlagt över nio miljarder kycklingar och 150 miljoner grisar. Djurfabriker där många djur trängs ihop är en extremt onaturlig miljö för djuren, som kan utsättas för mycket stress och lidande. Under sina korta liv kan kycklingar drabbas av allvarliga hälsoproblem eftersom de tillhör extremt snabbväxande hönstyper och grisar kan stängas in i burar, få svansarna stympade och bli kastrerade utan bedövning”.

Ett tydligt tecken på att de onaturliga förhållandena innebär dålig djurvälfärd är den omfattande användningen av antibiotika. Faktum är att i världen i dag används ges den största delen av all antibiotika som används inte till människor utan till djur. 

Miljö- och klimathot

Det kan i sin tur leda till allvarliga hälsoproblem både för djur och människor, när antibiotikaanvändningen skapar antibiotikaresistenta bakterier som kan vara mycket svåra att behandla.  

Miljö- och klimathot

Förutom djurvälfärdsproblemen har de sex granskade köttföretagen också en stor negativ inverkan på miljö och klimat. Under 2023 uppskattas deras utsläpp av växthusgaser vara totalt 180 miljoner ton. Det motsvarar mer än fyra gånger så mycket som hela Sveriges utsläpp.

Produktionen av foder som soja till djurfabrikerna ödelägger stora landområden i Brasilien genom skogsskövling. När skogen bränns ner i Amazonas frigörs stora mängder växthusgaser och de vilda djur som lever i dessa områden utsätts för livsfara. 

Bränderna och röken kan allvarligt skada eller döda djuren. Efter eldens härjningar kan de djur som överlever ha svårt att hitta mat och därför tvingas lämna sina naturliga livsområden på grund av svält.

Till rapporten

 

 


 

Formuläret fungerar bäst via dator, strular det via din mobil testa att ladda om sidan.

 

Tillsammans kan vi skapar vi en djurvänligare värld

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurs lidande både i Sverige och andra länder. Vårt arbete handlar särskilt om att hjälpa djuren i matindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. 

Insatserna för djuren är beroende av frivilligt stöd och hade inte varit möjliga utan våra gåvogivare. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection. 

Vi är mycket tacksamma för din hjälp. 

Ja, jag vill hjälpa djur! 

 

 


 

Det är mycket beklagligt att svenska banker och pensionsfonder finansierar verksamheter som förvärrar klimatkrisen, förstör stora landområden och tvingar djur att leva under svåra förhållanden.

Läs mer..